دومین کنفرانس نانوساختارها

دومین کنفرانس نانوساختارها

02nd Conference on Nanostructures

دومین کنفرانس نانوساختارها در تاریخ ۲۴ اسفند ۱۳۸۶ تا ۲۵ اسفند ۱۳۸۶ توسط پژوهشکده علوم و فناوری نانو دانشگاه شریف در شهر جزیره کیش برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس نانوساختارها