دومین همایش ملی بررسی تجارب بازآفرینی شهری در ایران (با تاکید بر تجربه سبزوار)

دومین همایش ملی بررسی تجارب بازآفرینی شهری در ایران (با تاکید بر تجربه سبزوار)

Second National Conference on the Study of Urban Recreation Experiences in Iran (Emphasizing Sabzevar Experience)

پوستر دومین همایش ملی بررسی تجارب بازآفرینی شهری در ایران (با تاکید بر تجربه سبزوار)

دومین همایش ملی بررسی تجارب بازآفرینی شهری در ایران (با تاکید بر تجربه سبزوار) در تاریخ ۱۴ آذر ۱۳۹۷ توسط دانشگاه حکیم سبزواری و تحت حمایت سیویلیکا در شهر سبزوار برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای همایش:

_ ارزیابی مفاهیم و ضرورت‌های بازآفرینی شهری در محله‌ها و محدوده‌های هدف بازآفرینی شهری

_ تجارب کالبدی بازآفرینی شهری در راستای ارتقای کیفیت زندگی

_ تجارب غیرکالبدی بازآفرینی شهری در راستای ارتقای توانمندی‌های اجتماعی، اقتصادی و نهادی

_ تجارب حکمروایی خوب شهری از مسیر سیاست‌های بازآفرینی شهری

_ تجارب احقاق حقوق شهروندی اقشار آسیب‌پذیر

_ تجارب اسکان مجدد سکونتگاه‌های واقع در معرض سوانح طبیعی و انسانی