دومین همایش ملی بررسی تجارب بازآفرینی شهری در ایران (با تاکید بر تجربه سبزوار)

دومین همایش ملی بررسی تجارب بازآفرینی شهری در ایران (با تاکید بر تجربه سبزوار)

Second National Conference on the Study of Urban Recreation Experiences in Iran (Emphasizing Sabzevar Experience)

پوستر دومین همایش ملی بررسی تجارب بازآفرینی شهری در ایران (با تاکید بر تجربه سبزوار)

دومین همایش ملی بررسی تجارب بازآفرینی شهری در ایران (با تاکید بر تجربه سبزوار) در تاریخ ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ تا ۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ توسط دانشگاه حکیم سبزواری و تحت حمایت سیویلیکا در شهر سبزوار برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای همایش:

مفاهیم و ضرورت‌های بازآفرینی شهری محلات (سکونتگاه‌های غیررسمی، بافت‌های تاریخی، بافت‌های فرسوده، روستاهای الحاقی و لکه‌های ناکارآمد)

تجارب بازآفرینی شهری در ایران و جهان

بازآفرینی شهری و الگوی شهر ایرانی – اسلامی

بازآفرینی شهری و توانمندسازی اقتصادی ساکنین

بازآفرینی شهری و توانمندسازی اجتماعی با رویکرد اجتماع‌محوری

بازآفرینی شهری و آینده‌پژوهشی کنترل سکونتگاه‌های روستاشهر در پیرامون شهرها

بازآفرینی شهری و ابعاد کالبدی – زیست‌محیطی

رویکرد نهادی، مدیریت یکپارچه و نقش حکم‌روایی محلی در بازآفرینی شهری