کنگره جامع ملی یافته های نوین زیست شناسی

کنگره جامع ملی یافته های نوین زیست شناسی

The comprehensive National Congress of Novel Findings of Biology

پوستر کنگره جامع ملی یافته های نوین زیست شناسی

کنگره جامع ملی یافته های نوین زیست شناسی در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۳ تا ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۳ توسط پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری در شهر تهران برگزار گردید.


اولین کنگره جامع ملی یافته های نوین زیست شناسی که در اردیبهشت ماه 1393 در استان تهران برگزار میگردد. کنگره جامع ملی زیست شناسی که بصورت سالانه برگزار می گردد، مهمترین نشست زیست شناسان در ایران به شمار می رود. در این نشست آخرین یافته ها و پیشرفت های علمی در زمینه های سلول های بنیادی و پزشکی ترمیمی، نانو بیوتکنولوژی، زیست شناسی مولکولی، بیوتکنولوژی میکروبی و میکروبیولوژی، بیوتکنولوژی گیاهی و گیاهان دارویی، ژنتیک و ژنتیک پزشکی در معرض ارائه و بحث قرار می گیرد و بهترین مکان برای دیدار، گفتگو و تبادل نظر با سایر متخصصان این رشته می باشد.

 

 


محورهای کنگره:

- سلول های بنیادی و پزشکی ترمیمی
- نانوبیوتکنولوژی
- زیست شناسی مولکولی
- بیوتکنولوژی میکروبی و میکروبیولوژی
- بیوتکنولوژی گیاهی و گیاهان داروئی
- ژنتیک و ژنتیک پزشکی