کنفرانس بین المللی مدیریت تغییر و تحول

کنفرانس بین المللی مدیریت تغییر و تحول

پوستر کنفرانس بین المللی مدیریت تغییر و تحول

کنفرانس بین المللی مدیریت تغییر و تحول در تاریخ ۱۴ مهر ۱۳۹۵ تا ۱۵ مهر ۱۳۹۵ توسط مرکز توسعه اطلاعات کاربردی و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای اصلی همایش:

- مدیریت

- اقتصاد

-حسابداری

-مهندسی صنایعمقالات پذیرش شده در کنفرانس بین المللی مدیریت تغییر و تحول