چهارمین کنفرانس ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی

چهارمین کنفرانس ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی

4th National Conference on Modern Researches in Chemistry & Chemical Engineering

پوستر چهارمین کنفرانس ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی

چهارمین کنفرانس ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی در تاریخ ۱۴ آبان ۱۳۹۴ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر و تحت حمایت سیویلیکا در شهر ماهشهر برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر در راستای تحقق اهداف بلند مدت پژوهشی خود و توسعه هرچه بیشتر ارتباطات علمی بین پژوهشگران کشور، چهارمین کنفرانس ملی تحقیقات نوین در شیمی، مهندسی شیمی و نفت را در روز 14 آبان ماه 1394 برگزار می نماید.

 

محور تخصصی مهندسی شیمی
- انرژی، احتراق و ایمنی
-بیوتکنولوژی
-پدیده های انتقال
-ترمودینامیک
-سینتیک و طراحی راکتور
-فرآیندهای جداسازی
-محیط زیست
-مدل سازی و شبیه سازی
-مهندسی پزشکی
-مهندسی پلیمر
-نانوتکنولوژی
-نفت، گاز و پتروشیمی
-کنترل فرآیند

محور شیمی
-الکتروشیمی
-بیوشیمی و شیمی سبز
-ترمودینامیک
-جداسازی
-شیمی آلی فلزی
-شیمی آلی
-شیمی پلیمر و رنگ ها
-شیمی تجزیه
-شیمی حالت جامد
-شیمی فیزیک آلی
-شیمی فیزیک
-شیمی معدنی
-صنایع شیمیایی
-محاسبات کمو متریک
-محیط زیست
-نانوشیمی
-کوانتوم

محور نفت
-روشهای نوین در ازدیاد برداشت و بهبود تولید
-روشهای نوین در حفاری (چند شاخه ای، UBD )
-روشهای نوین در مدیریت مخازن
-ژئومکانیک

محور پلیمر
-پلیمرهای زیست سازگار
- پلیمرهای هوشمند
- نانوساختارهای پلیمری
- کامپوزیت ها و آلیاژهای پلیمری
- پوشش های پلیمری
- الیاف، فیلم ها و غشاهای پلیمری
- مهندسی پلیمریزاسیون
- مدل سازی فرایندهای پلیمری
-کاربرد پلیمرها در صنایع مختلف
- رزین ها و چسب ها
- پلی الفین ها
- حفاظت از خوردگی
- بازدارنده های خوردگی
-خوردگی در صنایع مختلف

 مقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی