همایش چالشهای مدیریت و رهبری در سازمانهای ایرانی

همایش چالشهای مدیریت و رهبری در سازمانهای ایرانی

پوستر همایش چالشهای مدیریت و رهبری در سازمانهای ایرانی

همایش چالشهای مدیریت و رهبری در سازمانهای ایرانی در تاریخ ۲۴ تیر ۱۳۸۹ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات اصفهان در شهر اصفهان برگزار خواهد شد.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.


همایش چالشهای مدیریت و رهبری در سازمانهای ایرانی

محورهای همایش:
رهبری و رفتار انسانی، مدیریت منابع انسانی، مدیریت کیفیت،بهره وری و تعالی سازمانی، مدیریت امور فرهنگی، حکمرانی و مدیریت دولتی، افقهای نوین در مدیریت، مدیریت دانش و اطلاعات، مدیریت عمومی و دیگر موضوعات مرتبط با همایشمقالات پذیرش شده در همایش چالشهای مدیریت و رهبری در سازمانهای ایرانی