کنفرانس ملی معماری و شهرسازی پایدار با رویکرد انسان و محیط

کنفرانس ملی معماری و شهرسازی پایدار با رویکرد انسان و محیط

پوستر کنفرانس ملی معماری و شهرسازی پایدار با رویکرد انسان و محیط

کنفرانس ملی معماری و شهرسازی پایدار با رویکرد انسان و محیط در تاریخ ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۴ توسط موسسه حامیان زیست اندیش محیط آرمانی و تحت حمایت سیویلیکا در شهر اردبیل برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


اهداف کنفرانس:


-آشنایی با آخرین دستاوردهای علمی و جدیدترین متدهای پژوهشی انجام یافته در پایداری  معماری و شهرسازی
-توجه بیشتر اندیشمندان به ضرورت فرهنگ توسعه پایدار و توسعه آموزش و پژوهش این حوزه در ادبیات تخصصی
-فراهم سازی بسترمناسب برای انتقال دانش وتجربیات کشورهای مختلف
-ارائه راهبردها و راهکارهای تحقق نظریه های پایداری در معماری و شهرسازی و شناخت ارزش‌ها و الگوهای مناسب
-دستیابی به راهکارهای مناسب توسعه پایدار در بخش  معماری و شهرسازی
 

 

محورهای اصلی کنفرانس:

-ابعاد اجتماعی پایداری
- ابعاد اقتصادی پایداری
- ابعاد محیطی پایداری
- فناوریهای نوین در معماری و شهرسازی پایدار
- محور وِیژه پایداری در معماری و شهرسازی در اردبیل

 

 مقالات پذیرش شده در کنفرانس ملی معماری و شهرسازی پایدار با رویکرد انسان و محیط