پنجمین کنفرانس پایش وضعیت و عیب یابی

پنجمین کنفرانس پایش وضعیت و عیب یابی

05th Condition Monitoring and Fault Diagnosis Conference

پنجمین کنفرانس پایش وضعیت و عیب یابی در تاریخ ۱۰ اسفند ۱۳۸۹ تا ۱۲ اسفند ۱۳۸۹ توسط دانشگاه صنعت نفت در شهر آبادان برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین کنفرانس پایش وضعیت و عیب یابی