سومین کنفرانس تخصصی پایش وضعیت و عیب یابی

سومین کنفرانس تخصصی پایش وضعیت و عیب یابی

3rd Condition Monitoring and Fault Diagnosis Conference

سومین کنفرانس تخصصی پایش وضعیت و عیب یابی در تاریخ ۱۱ اسفند ۱۳۸۷ تا ۱۳ اسفند ۱۳۸۷ توسط دانشگاه صنعتی شریف در شهر تهران برگزار گردید.


اهداف کنفرانس
٭ توسعه فرهنگ و دانش فنی نگهداری و تعمیر برمبنای وضعیت Condition Based Maintenance
٭ شناسایی روشهای نوین پایش وضعیت Condition Monitoring (CM) و کاربرد آن در نگهداری و تعمیرات
٭ معرفی روشهای مختلف عیب‌یابی Fault Diagnosis
٭ ارتقای دانش مراقبت وضعیت و نگهداری و تعمیر پیش‌بینانه
٭ تبادل تجارب در بخشهای صنعتی  و دانشگاهی

محورهای کنفرانس
٭ پایش وضعیت Condition Monitoring، ماشین آلات، تجهیزات و سازه ها
٭ مزایای اقتصادی پایش وضعیت
٭ تاثیر اجرای Condition Monitoring در صرفه جوئی انرژی
٭ تکنیکهای عیب‌یابی، بازرسی و تستهای غیر مخرب
٭ روش آنالیز ارتعاشات، روغن، ترموگرافی، Acoustic Emission و جریان الکتریکی و تشخیص خوردگی
٭ نگهداری پیش بینانه Predictive Maintenance
٭ تأثیر فرآیندهای طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی در هزینه های نگهداری و تعمیرات مبتنی بر CM
٭ تاثیر ‍Condition Monitoring در اجرای نگهداری مبتنی بر قابلیت اطمینان RCMمقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس تخصصی پایش وضعیت و عیب یابی