اولین کنفرانس ملی علوم و مدیریت محیط زیست

اولین کنفرانس ملی علوم و مدیریت محیط زیست

The First National Conference on Science and Environmental Management

پوستر اولین کنفرانس ملی علوم و مدیریت محیط زیست

اولین کنفرانس ملی علوم و مدیریت محیط زیست در تاریخ ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۴ توسط موسسه حامیان زیست اندیش محیط آرمانی و تحت حمایت سیویلیکا در شهر اردبیل برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای کنفرانس:

مدیریت و مهندسی تالابها

-   اثرات خشک شدن تالاب ها

-   کارکرد اکولوژیکی تالابها

-  کارکرد اقتصادی تالابها

- نقش تالابها در حذف آلاینده ها

- اثرات اجتماعی تالابها

- نقش تالابها در ترسیب کربن اتمسفری

تصفیه و استفاده مجدد از فاضلاب

-  سیستم های نوین تصفیه فاضلاب

-  استفاده از لجن فاضلاب در تولید محصولات کشاورزی

- تصفیه زه آب های کشاورزی

-  حذف مواد سمی و فلزات سنگین  از پساب و لجن فاضلاب های شهری و صنعتی

- بازیافت پساب و استفاده مجدد از آب های نامتعارف       

آلودگی آب

- انواع آلاینده های آب                                        

- آلودگی آبهای سطحی

-  آلودگی آبهای زیرزمینی

-  آلودگی آبهای آزاد

-  آلودگی های نفتی دریاها

آلودگی خاک

-  استفاده از روش های نوین جهت پالایش خاک های آلوده

-  روشهای شناسایی و پالایش آلاینده های خاک

-  احیای توان بیولوژیک خاک

- حفاظت از خاک

مدیریت و مهندسی پسماند

- مدیریت کاهش،  بازیافت، بازیابی و دفع پسماند های صنعتی

-  مدیریت دفع پسماند های بیمارستانی

- مدیریت کاهش،  بازیافت، بازیابی و دفع پسماند های شهری

- مدیریت دفع پسماندهای هسته ای

- سیستم های نوین بازیافت و بازیابی زباله های شهری

نانوتکنولوژی و محیط زیست

- استفاده از سیستم های نانو در تصفیه آب و فاضلاب

-  روش های نوین شیرین سازی آب                                       

-  روش های موثر و نوین تصفیه آب و فاضلاب                       

-  به کارگیری نانو تکنولوژی در فیلتراسیون فاضلاب های شهری و صنعتی    

کشاورزی پایدار

-  روش های نوین آبیاری کشاوزی

- مدیریت و بهره برداری از منابع آب جهت افزایش بهره وری در بخش کشاورزی

-  تولید محصولات ارگانیک

-  کاهش استفاده از سموم و کودهای شیمیایی

آلودگی هوا و صدا

-  شناسایی و کنترل آلودگی های صوتی

-  مدل سازی انتشار آلودگی هوا

- ارائه و بررسی طرح های جامع کاهش آلودگی هوا

- ابعاد بهداشتی و روان شناختی تاثیرات آلودگی هوا

- استانداردهای کیفیت هوای شهری و محیط کار

-  فن آوری های نوین کاهش و حذف کارهای آلاینده و ذرات خروجی از دودکش صنایع   

ارزیابی محیط زیست

-  ارزیابی اثرات زیست محیطی 

- اثرات تغییر اقلیم بر محیط زیست

- کاربرد سنجش از دور و سامانه های اطلاعات جغرافیایی(GIS) در محیط زیست

- اثرات زیست محیطی استفاده از منابع مختلف انرژی

-  محیط زیست و توسعه پایدار

- محیط زیست و آمایش سرزمین

-  اثرات زیست محیطی استفاده از منابع مختلف انرژی

تنوع زیستی

- تنوع زیستی و ظرفیت های اکولوژیکی زیست بوم پایدار

-اقتصاد محیط زیست

-حقوق محیط زیست

مدیریت و آموزش محیط زیست

-   مدیریت منابع آب

-  مدیریت بهینه انرژی های پاک و روش های سازگار محیط زیست

- محیط زیست و خدمات شهری

- محیط زیست و انرژی پاک

- انرژی های سبز، انرژی های نو

- محیط زیست و انرژی پاک ایران                                        

-  راهکار های عملی آموزشی وارتقا فرهنگ محیط زیستمقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس ملی علوم و مدیریت محیط زیست