همایش ملی رویکردهای مدیریتی و اقتصاد مقاومتی

همایش ملی رویکردهای مدیریتی و اقتصاد مقاومتی

پوستر همایش ملی رویکردهای مدیریتی و اقتصاد مقاومتی

همایش ملی رویکردهای مدیریتی و اقتصاد مقاومتی در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۴ تا ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۴ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه و تحت حمایت سیویلیکا در شهر کرمانشاه برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای همایش:

- شناخت عوامل موثر بر بازاریابی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی
- شناخت عوامل موثر بر بازاریابی صنعتی درراستای اقتصاد مقاومتی
- شناخت عوامل موثر بر رفتار مصرف کننده در راستای اقتصاد مقاومتی
- شناخت عوامل موثر بر مدیریت استراتژیک در راستای اقتصاد مقاومتی
- شناخت عوامل موثر بر مدیریت منابع انسانی در راستای اقتصاد مقاومتی
- تمامی تجربیات علمی مدیران دستگاه های اجرایی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی
- شناخت عوامل موثر بر بازارها و نهادهای مالی و سایر ابعاد مدیریتی در راستای اقتصاد مقاومتی