اولین کنفرانس پیشرفتهای نوین در حوزه انرژی

اولین کنفرانس پیشرفتهای نوین در حوزه انرژی

پوستر اولین کنفرانس پیشرفتهای نوین در حوزه انرژی

اولین کنفرانس پیشرفتهای نوین در حوزه انرژی در تاریخ ۴ دی ۱۳۹۴ توسط موسسه آموزش عالی انرژی در شهر ساوه برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای همایش:

- مهندسی برق

-مهندسی عمران و معماری

- مهندسی مکانیک و انرژیمقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس پیشرفتهای نوین در حوزه انرژی