همایش کلینیک صنعت

همایش کلینیک صنعت

همایش کلینیک صنعت در تاریخ ۲۳ خرداد ۱۳۸۷ توسط گروه فنی بازرگانی اطلس در شهر تهران برگزار گردید.


همایش کلینیک صنعت با محوریت نهادینه کردن فرهنگ استفاده از خدمات مشاوره ای و کلینیکی برای صنعت و صنعتگران بستری مناسب را مهیا می سازد تا هنگام بروز مشکل به مشاورین کارآزموده مراجعه نموده و بدین وسیله راحت تر برای رفع و درمان آن عارضه اقدام نمایند و با این تفکر اهداف عالی ذیل پیگیری و محقق گردد.

اهداف همایش کلینیک صنعت:
- گردهمایی بزرگان صنعت کشور در کنار هم و کمک به روند رو به رشد تولید
- ارائه راهکارهایی جهت کاهش مصرف کالاهای وارداتی که پتانسیل تولید آنها درداخل کشور وجود دارد
- ارائه راهکـارهایی جهت بهره گیری هر چه بیشتر از سازمان های توسعه ای در امور مشاوره ، حمایت و بازسازی و نوسازی صنعت
- ارائه راهکارهایی جهت بهره گیری از پتانسیل های بخش خصوصی و تقویت NGO ها
- توجه به ضرورت و نقش سازنده تحقیق و توسعه در واحدهای صنعتی
- توجه به اهمیـت آمـوزش در صنـعت و معـدن
- ارائه راهکارهایی جهت ارتقاء سطح استاندارد کالاها و خدمات بخش صنعت و معدن
- توجه به اهمیـت وجـود شهـرکهای صنـعتی
- تأثیر دیپلماسی و رفتارهای سیاسی بر روابط اقتصادی و بازرگانی
- نهادینه کردن فرهنگ حفظ محیط زیست در صنعت