اولین همایش منطقه ای هویت و سینمای کردی

اولین همایش منطقه ای هویت و سینمای کردی

The 1st Conference on Kurdish Cinema and Identity

پوستر اولین همایش منطقه ای هویت و سینمای کردی

اولین همایش منطقه ای هویت و سینمای کردی در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۴ تا ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۴ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج و تحت حمایت سیویلیکا در شهر سنندج برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای همایش:

هویت فرهنگی و سینمای کوردی (ادبیات، هنر، فلسفه)
-زبان و تکثر زبانی
- آداب‌ورسوم
- زندگی
- خوراک و پوشاک
-هویت تاریخی
- موسیقی و سایر هنرها
- ادبیات مکتوب و شفاهی
- معماری و منظر و ...

هویت دینی و سینمای کوردی
-هویت اسلامی
- سینمای دینی
- باورهای مذهبی و فلسفی
-سبک زندگی
-اخلاق و هنر
-  بحران هویت 
- گفتمان مذهبی در سینما
- تهاجم فرهنگی
- فرهنگ‌سازی و ...

هویت اجتماعی و سینمای کوردی
-جامعه شهری و روستایی
- گروه‌های اجتماعی
- قومیت و ملیت
 -مهاجرت
- جهانی‌شدن
- بدن و سالخوردگی
-حقوق اجتماعی
- اقتصاد و معیشت
- بوم‌شناسی و جغرافیای انسانی
- جنگ و صلح و ...

هویت فردی و سینمای کوردی
-ازدواج و خانواده
- جنسیت
- بهداشت جسم و روان
- اشتغال و تحصیل
- شخصیت
- سن و سال
- نژاد و ژنتیک
- فرد و اجتماع
- آموزش و تربیت و ...

 نظریه‌ها و رویکردهای جدید در هویت و سینمای کوردی
-گفتمان فرهنگی
- نشانه‌شناسی
- انسان‌شناسی
- ساختار و سینما
- تحلیل محتوا
- مخاطب شناسی
- نقد و تحلیل
- مدیریت و سیاست‌گذاری سینمایی
- تولید و نمایش
- آسیب‌شناسی
- تعدد فرهنگی
- مطالعات تطبیقی 
- هنر بومی و هنر ملی
- نقش سینما و رسانه در تبیین هویت 
- بازتاب هویت کوردها در سینمای دیگر ملل
- سینمای کوتاه و مردم نگار
- نقش و جایگاه شهرداری‌ها و نهادهای فرهنگی در بحث سینما و هویت
- نقش دانشگاه در بحث هویت و سینما و ...