همایش نقش اطلاع رسانی شغلی در اشتغال

همایش نقش اطلاع رسانی شغلی در اشتغال

Conference of Job Announcement Role in Engagement

همایش نقش اطلاع رسانی شغلی در اشتغال در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۲ تا ۳۱ اردیبهشت ۱۳۸۲ توسط سازمان همیاری اشتغال فارغ التحصیلان در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در همایش نقش اطلاع رسانی شغلی در اشتغال