همایش ملی مهندسی عمران، معماری و مدیریت پایدار شهری

همایش ملی مهندسی عمران، معماری و مدیریت پایدار شهری

Conference on Civil & Architecture Engineering & Urban Sustainble Management

پوستر همایش ملی مهندسی عمران، معماری و مدیریت پایدار شهری

همایش ملی مهندسی عمران، معماری و مدیریت پایدار شهری در تاریخ ۵ تیر ۱۳۹۳ توسط سازمان ملی استاندارد استان گلستان و تحت حمایت سیویلیکا در شهر گرگان برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای همایش:

- استانداردسازی، شهرسازی، معماری و توسعه پایدار
- استانداردسازی و برنامه های کاهش خطرات زلزله در نواحی لرزه خیز
- استانداردسازی، الگوها و شاخص های توسعه شهری پایدار
- سکونت گاه های بومی و توسعه شهری پایدار
- محیط زیست و رابطه آن با توسعه پایدار شهری
- مهندس ترافیک و حمل و نقل شهری
- مهندسی تونل برای نواحی شهری
- کنترل آلودگی در مناطق شهری
- ناپایداری شهری و عوامل مؤثر بر آن
- سیاست‌ های ملی و منطقه ‌ای و توسعه شهری پایدار
- شهرهای جدید و توسعه شهری پایدار
- تجارب توسعه شهری پایدار در ایران و جهان
- توسعه صنعت گردشگری در جهت توسعه شهری پایدار
- مصالح و فرآورده های ساختمانی استاندارد و جایگاه آن در مهندسی عمران و معماری پایدار
- برنامه ریزی انرژی در طرح های ساخت و ساز
- روش های بهره وری در صنعت ساختمان با رویکرد پایداری
- نقش مهندسی عمران, معماری در استانداردسازی و دستیابی به الگوهای ساخت و ساز پایدار
- استانداردسازی و ارتقای کیفی ساخت و سازهای شهری با رویکرد توسعه پایدار
- استانداردسازی, مهندسی عمران, معماری پایدار و مقابله با بحران ها و سوانح طبیعی
- کاربرد سیستم های اطلاعات جغرافیایی(GIS) در مدیریت و توسعه شهری
- فن آوری اطلاعات و نقش آن در مدیریت و توسعه پایدار شهری
- دستیابی به الگوهای ساخت و ساز پایدار با بکارگیری مواد و مصالح نوین
- توسعه شهری و فناوری های نوین در صنعتی سازی ساختمان
- مقاوم سازی ساختارهای شهری با رویکرد توسعه پایدار و استانداردسازی
- بهسازی لرزه ای ساختارهای شهری با رویکرد توسعه پایدار و استانداردسازی
- توسعه شهری و بکارگیری مواد و مصالح بومی پایدار در سازه ها
- ساختمان های تاریخی و نقش آن ها در برنامه های توسعه شهری
- مهندسی عمران و بحران آب و انرژی
- صنعت بیمه و ارتباط آن با توسعه شهری

 

 


دبیر علمی کنفرانس: مهندس رضا میرزایی
دبیر اجرایی کنفرانس: دکتر محمد باقر گرجیمقالات پذیرش شده در همایش ملی مهندسی عمران، معماری و مدیریت پایدار شهری