اولین کنفرانس عمران و معماری

اولین کنفرانس عمران و معماری

پوستر اولین کنفرانس عمران و معماری

اولین کنفرانس عمران و معماری در تاریخ ۲۰ شهریور ۱۳۹۵ توسط در شهر تهران برگزار گردید.


محورهای همایش:

-مهندسی سازه

مهندسی زلزله

مهندسی سازه‌های هیدرولیکی و دریایی

و...