اولین کنگره کاربرد فناوری اطلاعات در سلامت

اولین کنگره کاربرد فناوری اطلاعات در سلامت

1st Congress of Information Technology in Health

اولین کنگره کاربرد فناوری اطلاعات در سلامت در تاریخ ۲۷ مهر ۱۳۹۰ تا ۲۹ مهر ۱۳۹۰ توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران در شهر ساری برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنگره کاربرد فناوری اطلاعات در سلامت