ششمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران

ششمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران

6th Symposium of Iranian Society of Economic Geology

پوستر ششمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران

ششمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران در تاریخ ۲۲ شهریور ۱۳۹۳ تا ۲۳ شهریور ۱۳۹۳ توسط دانشگاه سیستان و بلوچستان و تحت حمایت سیویلیکا در شهر زاهدان برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


 

محورهای همایش:

- زمین شناسی اقتصادی
- پترولوژِی( مرتبط با زمین شناسی اقتصادی)
- اکتشافات ژئو شیمیایی
- اکتشافات ژئو فیزیکی و ذخایر معدنی
- سنجش از دور، GIS و اکتشافات مواد معدنی
- زمین شناسی زیست محیطی
- کانه آرایی
- زمین شناسی و هیدروشیمیمقالات پذیرش شده در ششمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران