چهارمین همایش انجمن زمین‌شناسی اقتصادی ایران

چهارمین همایش انجمن زمین‌شناسی اقتصادی ایران

4th Conference of Iranian Society of Economic Geology

چهارمین همایش انجمن زمین‌شناسی اقتصادی ایران در تاریخ ۸ شهریور ۱۳۹۱ تا ۱۰ شهریور ۱۳۹۱ توسط دانشگاه بیرجند در شهر بیرجند برگزار گردید.تاریخ ملت های صنعتگر و دانش پرور را فراموش نمی کند. اینک دانشگاه بیرجند (انجمن زمین‌شناسی اقتصادی ایران) با یاری و همکاری مسئولان صنعتی و نظارتی استان، اقدام به برگزاری کنفرانس «چهارمین همایش انجمن زمین‌شناسی اقتصادی ایران» می نماید.

لذا امید است با اتکاء به یاری پروردگار متعال وهمچنین دستان پرتوان یاران دانشگاه و صنعت، غنای علمی و کاربردی کنفرانس مهیا شده و دستاوردهای آن گامی موثر در توسعه صنعتی کشور باشد.

کمیته علمی کنفرانس از کلیه پژوهشگران، صاحبنظران، متخصصان و علاقمندان به این حوزه دعوت مى‌نماید تا مقالات خود را به دبیرخانه کنفرانس در مهلت تعیین شده،‌ ارسال نمایند.

محورهای همایش
 

  • زمین شناسی اقتصادی
  • پترولوژی(مرتبط با زمین شناسی اقتصادی)
  • اکتشافات ژئوشیمیایی
  • اکتشافات ژئوفیزیکی(ذخایر معدنی)
  • سنجش از دور ، سیستم اطلاعات جغرافیایی و اکتشاف مواد معدنی
  • زمین شناسی زیست محیطی (مرتبط با زمین شناسی اقتصادی)
  • کانه آرایی(مرتبط با زمین شناسی اقتصادی)
  • زمین شیمی و هیدروژئوشیمی(مرتبط با زمین شناسی اقتصادی)
  • زمین شناسی ساختمانی (مرتبط با زمین شناسی اقتصادی)

 

 مقالات پذیرش شده در چهارمین همایش انجمن زمین‌شناسی اقتصادی ایران