پنجمین کنگره بین المللی کاشت حلزون و علوم وابسته

پنجمین کنگره بین المللی کاشت حلزون و علوم وابسته

5th International Congress on Cochlear Implant & Related Sciences

پوستر پنجمین کنگره بین المللی کاشت حلزون و علوم وابسته

پنجمین کنگره بین المللی کاشت حلزون و علوم وابسته در تاریخ ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ تا ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ توسط مرکز تحقیقات سینوس و جراحی آندوسکوپیک دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار خواهد شد.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.


محورهای کنگره

 

• Implantation in Middle East countries

 

• Implantation in inner ear anomalies

 

• Drug delivery in to the inner ear

 

• Speech and language issues

 

• Implantable Hearing Aids

 

• Full implantable devices

 

• Neuroimaging

 

• Audiology