اولین کنفرانس ملی مدیریت ریسک در زیر ساخت ها

اولین کنفرانس ملی مدیریت ریسک در زیر ساخت ها

پوستر اولین کنفرانس ملی مدیریت ریسک در زیر ساخت ها

اولین کنفرانس ملی مدیریت ریسک در زیر ساخت ها در تاریخ ۵ خرداد ۱۳۹۴ تا ۶ خرداد ۱۳۹۴ توسط شرکت کوش آور تجهیز و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای کنفرانس:

- تهدید،مخاطره شناسی در زیر ساخت ها

- مطالعات آسیب پذیری در زیر ساخت ها

- ارزیابی ریسک زیر ساخت های سایبری

- پیامد شناسی ناشی از تهدیدات و مخاطرات

- جایگاه مدیریت لجستیک در مدیریت ریسک

- نرم افزارهای مدیریت ریسکی

- تحلیل وابستگی سیستمی در شریان های حیاتی 

- مدل های تحلیل هزینه فایده در مدیریت ریسک

- برگشت پذیری در زیر ساخت ها و منابع کلیدی

- مدیریت ریسک و توسعه پایدار

- ریسکهای مالی و اقتصادی زیر ساخت ها

- نقش بیمه در مدیریت ریسک زیر ساخت ها 

- جایگاه مدیریت ریسک در حفاظت از زیر ساخت های کشور

- ارزیابی ریسک در زیر ساخت ها ناشی از تغییرات آب و هوا

- روش های مدل سازی و شبیه سازی پیامدهای ناشی از تهدیدات و مخاطرات

- ارزیابی ریسک در زیر ساخت ها