اولین همایش ملی مبحث پنجم مقررات ملی ساختمان

اولین همایش ملی مبحث پنجم مقررات ملی ساختمان

پوستر اولین همایش ملی مبحث پنجم مقررات ملی ساختمان

اولین همایش ملی مبحث پنجم مقررات ملی ساختمان در تاریخ ۱۷ شهریور ۱۳۹۵ تا ۱۸ شهریور ۱۳۹۵ توسط اداره کل راه و شهرسازی استان یزد و تحت حمایت سیویلیکا در شهر یزد برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


به منظور ایجاد زمینه ی مناسب برای دستیابی به اهداف مبحث پنجم مقررات ملی ساختمان، بومی سازی مصالح ساختمانی، سازگاری مصالح ساختمانی با اقلیم های مختلف در دستیابی و تولید مصالح ساختمانی نوین، سازه های پیش ساخته، معرفی و تدوین مقررات و استاندارد های مورد نیاز، بدینوسیله دبیرخانه مبحث پنجم مقررات ملی ساختمان تشکیل و به منظور تدوین خطوط اساسی، اهداف، راهبردها، سیاست ها و برنامه های اجرایی متناسب با این مبحث، اولین همایش مصالح و فرآورده های ساختمانی توسط اداره کل راه و شهرسازی استان یزد برگزار می گردد.

 


 مصالح و معماری
نسبت میان مصالح و هویت و شخصیت معماری و شهر
وجوه زیبایی شناسانه معماری
نسبت میان مصالح و استواری و استحکام سازه ابنیه
سهم اجرا در فعلیت یافتن قابلیت های مصالح و بالعکس
نسبت میان مصالح و آسایش اقلیمی و مصرف انرژی در معماری
جایگاه مصالح بومی و ریشه دار معماری هر بوم در معماری امروز
نحوه مواجهه و استفاده با مصالح و فرآورده های نوین ساختمانی

 مصالح و محیط زیست
تبعات مثبت و منفی مصالح در کاهش یا افزایش منابع طبیعی و آلودگی ها و آسیب های زیست محیطی
مصالح تجدید پذیر و غیر تجدید پذیر
تبعات مصالح بر سلامت و بهداشت جسمی کاربران
جایگاه مصالح بازیافتی در صنعت ساختمان و نقش معماران در کاهش یا افزایش نخاله های ساختمانی
نقش مصالح در عمر مفید ساختمان و روش های تعمیر، نگهداری و افزایش عمر مفید مصالح
رابطه میان مصالح و بوممصالح و محیط زیست

 

 مصالح و کاربران
آثار اجتماعی و فرهنگی مصالح بر شهر و شهروندان
تبعات روانشناختی مصالح بر کاربران
تبعات مصالح بر سلامت و بهداشت جسمی کاربران

 مصالح و بازار ساختمان
نظام تولید، پخش و عرضه مصالح
ضرورت تدوین نظام آمایش تولید و مصرف مصالح
آسیب شناسی نظام کنترل کیفیت تولید، بسته بندی، حمل، پخش و استفاده مصالح
مصالح و حمل و نقل )رابطه بعد مسافت میان مرکز تولید و مصرف مصالح

 مصالح و استاندارد
استاندارد و شرایط اقلیمی
استاندارد و مهارت فنی
استاندارد و ایمنی
استاندارد و سایر ضوابط ملی

 مصالح و آموزش
آموزش دانش و بینش مصالح در دانشگاه ها
آموزش دانش مصالح در حوزه حرفه ای
آموزش و فرهنگ سازی مصالح برای مردم