اولین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

اولین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

1st Congress of the Iranian Metallurgical Society

اولین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران در تاریخ ۲۸ شهریور ۱۳۷۶ تا ۳۰ شهریور ۱۳۷۶ توسط انجمن مهندسین متالورژی و دانشگاه علم و صنعت ایران در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران