نهمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

نهمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

9th Conference of Industries and Mines R&D Centers

نهمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن در تاریخ ۸ آذر ۱۳۸۹ تا ۹ آذر ۱۳۸۹ توسط انجمن تخصصی مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن در شهر تهران برگزار گردید.


محورهای تخصصی همایش:
● ایده (خلق ایده، ثبت ایده، ارزیابی ایده، تشخیص فرصت، تجزیه و تحلیل فرصت) ... 
● نقشه راه (فرآیند ترسیم نقشه راه، به روز نمودن نقشه راه، بکارگیری نقشه راه، نقشه راه علم و تکنولوژی، نقشه راه صنعت و نقشه راه شرکت) ... 
● توسعه تکنولوژی و محصول (استراتژی تکنولوژی، ارزیابی چرخه عمر تکنولوژی و محصول، ارزیابی بازار تکنولوژی و محصول، ارزیابی زمان و هزینه توسعه تکنولوژی و محصول، برون سپاری توسعه تکنولوژی و محصول، مراحل توسعه تکنولوژی و محصول، نمونه سازی و تست میدانی) ... 
● مالکیت معنوی (استراتژی مالکیت معنوی، ثبت مالکیت معنوی، تحلیل پتنت، سبد پتنت ، رصد نمودن پتنت های مورد علاقه رقبا) ... 
● بسته دانش فنی (اجزاء دانش فنی، اجزاء بسته دانش فنی و قیمت گذاری دانش فنی) ... 
● فن بازار ( جایگاه فن بازار، روش های بازاریابی دانش فنی، قرارداد های واگذاری دانش فنی، سناریوی های واگذاری دانش فنی) ... 
● حمایت و تامین منابع مالی (سرمایه گذاری مخاطره پذیر و حمایت های دولتی) ... 
● تجاری‌سازی (روش های تجاری سازی، فرآیند تجاری سازی، لانچ نمودن، نمونه های موفق تجاری سازی، نحوه ایجاد شرکت های زایشی) ...