اولین کنفرانس ملی هنر و فرهنگ ایرانی اسلامی

اولین کنفرانس ملی هنر و فرهنگ ایرانی اسلامی

پوستر اولین کنفرانس ملی هنر و فرهنگ ایرانی اسلامی

اولین کنفرانس ملی هنر و فرهنگ ایرانی اسلامی در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۵ توسط موسسه مدیریت کنفرانس های علمی اندیشوران هزاره سوم و تحت حمایت سیویلیکا در شهر قم برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای کنفرانس:

هنر، ارزش های دینی، هویت ملی و نقش آن در حفظ، احیاء و اعتلای صناعات:
- صنایع دستی، ارزش های دینی و هویت ملی در عصر جهانی شدن
- هنر،ارزش های مشترک دینی در صنایع دستی ملل مسلمانان
- موزه ها و گنجینه ها، هویت ملی و صنایع دستی
 
آموزش و نقش آن در حفظ، احیاء و اعتلای صناعات:
- آموزش رسمی (دوره ها و مقاطع آموزشی) و نقش آن در حفظ، احیاء و اعتلای صنایع دستی
- آموزش غیر رسمی (نظام و روش ها) و نقش آن در حفظ، احیاء و اعتلای صنایع دستی
- ارزیابی توجه به ارزش های دینی و هویت ملی در آموزش
کارآفرینی و اقتصاد هنر و نقش آن در حفظ، احیاء و اعتلای صناعات:
- اقتصاد خلاق و صنایع دستی روزآمد
-نقش صنایع دستی در اقتصاد مقاومتی
- کارآفرینی فرهنگی و اقتصاد هنر بنیان مبتنی بر صنایع دستی
 
شهرسازی
-ارزشهای بومی و هویتی شهر
-بررسی و شناخت عناصر فرهنگی و هویتی شهر مشهد
-سیر تکوین فرهنگ شهری با توجه به ظرفیت های بومی شهرسازی ایرانی- اسلامی
-شهرسازی، فرهنگ و هویت
-عرصه های عمومی و همگانی و نقش آن در ایجاد هویت شهری
-فرهنگ، و نقش آن در هویت بخشی به کالبد شهر
-مدرنیته و هویت شهری
-مرمت بافت ها و آثار تاریخی با نگرشی به مفهوم هویت
-مفهوم سکونت در فرهنگ و هویت ایرانی- اسلامی
-منظر شهری، فرهنگ، هویت و اجتماع
میراث فرهنگی، کالبد توسعه شهری
-نقش عوامل فرهنگی بر شکل گیری هویت شهری و الگوهای طراحی و ساخت شهر
-نقش و جایگاه فرهنگ و هویت در آموزش طراحی معماری و شهرسازی
-نمادها، نشانه ها و هویت شهر ایرانی- اسلامی
-هویت اسلامی و نقش آن در شهرسازی پایدار
-هویت بخشی فرهنگی در شهرهای جدید
-هویت شهری و معماری خیابانی
-سایر موضوعات مرتبط
 
 معماری
- معماری و فرهنگ
-جایگاه معماری در فرهنگ
-ارتباط معماری با دیگرشالوده هاو اجزاء فرهنگ
-تأثیرپذیری فرمی - فضایی معماری از پدیده های فرهنگی -  اجتماعی
- معماری و زیبایی شناسی
- معماری و تکنولوژی
- معماری و سیاست
- معماری- رسانه
- معماری - خلاقیت
-گذار - فرهنگ – جامعه – معماری
-معماری به مثابه متن
معماری و هویت
-نقش معماری در هویت بخشی به جامعه
-معمار، مخاطب، زمینه و هویت 
-کالبد معماری و هویت شهری
-معماری دیجیتال و هویت
بوم گرایی و معماری
-پایداری در معماری بومی ایران
-ذهنیت، عینیت و روند در معماری بومی ایران
-ماندگاری در معماری بومی وسنتی ایران
-افق های معماری بومی ایران
آموزش معماری
- شیوه های آموزش معماری «گذشته،حال،آینده»
- چگونگی و نقش آموزش در ایجاد خلاقیت معماری
- جایگاه بینش در پروسه آموزش معماری
طراحی معماری
- روند طراحی معماری
-نگرش های نوین به طراحی معماری و تقابل یا تعامل آن با  هویت 
- نقش روند طراحی معماری در هویت بخشی به جامعه   ایران «گذشته،حال،آینده»
- پروسه تبدیل کانسپت به تجلی فرمی- فضایی در طراحی  معماری
- معماری بدون معمار
- انعطاف پذیری و معماری
-تکنیک های نوین ایده پردازی ،طراحی وارایه معماری
-معیارهای ذهنی و عینی طراحی معماری برای مخاطبین خاص(کم توان- ناتوان- ...)
-هندسه های نوین ومبانی خلق فرم
معماری و نقد
-جایگاه نقد در معماری
-معماری دیجیتال ونقد
-نقد معماری و جایگاه آن در تثبیت تجارب فضایی- زمانی- مکانی
-معماری و هرمنوتیک
 
گردشگری
-آمایش سرزمین و گردشگری 
-امکان سنجی گردشگری و هویت شهری
-برنامه ریزی شهری و توسعه گردشگری
-تأثیر معماری شهری در راهبرد گردشگری فرهنگی
-توسعه منطقه ای گردشگری با تاکید بر طرقبه و شاندیز
-راهبردهای توسعه پایدار گردشگری
-طراحی هویت مشترک اسلامی- ایرانی در مقاصد گردشگری
-فرهنگ و گردشگری مذهبی
-گردشگری و جامعه شناسی فرهنگی
-گردشگری و فرهنگ
گردشگری وبرنامه ریزی توسعه پایدار
-گردشگری، فرهنگ و توسعه
-گردشگری، هویت و میراث فرهنگی
-گردشگری،توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی
-مدیریت شهری و توسعه گردشگری
-نقش انواع گردشگری در توسعه گردشگری شهری
-سایر موضوعات مرتبط
 
معماری در تمدن اسلامی
-نظریه ها و نگرش ها
-محیط، فرهنگ و معماری
-سبک زندگی اسلامی و معماری فضاهای مسکونی
-تحلیل و ارزیابی نمونه های اجرا شده
-شهر در تمدن اسلامی
-رویکرد ها و نظریه ها
-فرهنگ و طراحی شهری در گذر زمان
-شهر، محیط و کالبد
-تجربیات موفق طراحی شهری