دهمین کنگره ژنتیک ایران

دهمین کنگره ژنتیک ایران

10th Congress of Iranian Genetics Society

دهمین کنگره ژنتیک ایران در تاریخ ۱ خرداد ۱۳۸۷ تا ۳ خرداد ۱۳۸۷ توسط انجمن ژنتیک ایران در شهر تهران برگزار گردید.