همایش ارتقای عمر ماندگاری مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی با تاکید بر کاهش مصرف نگهدارنده ها

همایش ارتقای عمر ماندگاری مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی با تاکید بر کاهش مصرف نگهدارنده ها

Conference on the Improvement of Food, Beverage and Cosmetic Shelf-life with Emphasis on Reducing Preservatives

همایش ارتقای عمر ماندگاری مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی با تاکید بر کاهش مصرف نگهدارنده ها در تاریخ ۲۳ مهر ۱۳۹۰ تا ۲۴ مهر ۱۳۹۰ توسط معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در شهر اصفهان برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در همایش ارتقای عمر ماندگاری مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی با تاکید بر کاهش مصرف نگهدارنده ها