سومین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی صنعت سیمان، انرژی و محیط زیست

سومین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی صنعت سیمان، انرژی و محیط زیست

3nd International Conference on Cement Industry, Energy and Environment

پوستر سومین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی صنعت سیمان، انرژی و محیط زیست

سومین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی صنعت سیمان، انرژی و محیط زیست در تاریخ ۱ آذر ۱۳۹۳ تا ۳ آذر ۱۳۹۳ توسط دانشگاه تهران و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


با توجه به برگزاری موفق اولین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی صنعت سیمان، انرژی و محیط زیست در بهمن ماه 1391 و متعاقب آن با برگزاری موفق دومین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی در آذر ماه 1392، در نظر دارد در جهت پیشبرد دانش و فناوری در صنعت سیمان، بهره برداری از ظرفیت های علمی در این صنعت و ارتقای ارتباط با دانشگاه، اقدام به برگزاری سومین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی صنعت سیمان، انرژی و محیط زیست در شهریور ماه 1393 می نماید.

 

 

 محورهای کلی کنفرانس:

-  پایش، مدل­سازی و کنترل آلایندهای ناشی از صنعت  سیمان

- بهینه سازی مصرف انرژی و بازیافت انرژی در صنعت سیمان

- استفاده از سوخت های جایگزین در صنعت سیمان

- گازهای گلخانه ای و گرمایش جهانی مرتبط با صنعت سیمان

- مدیریت پسماند در صنعت سیمان

- فناوری های نوین و طرح های توسعه در صنعت سیمان

- تعمیر و نگهداری دستگاه ها و تجهیزات در صنعت سیمان

- فرآیند پخت و سیمان های آمیخته

- اقتصاد محیط زیست و انرژی در صنعت سیمان

- مدیریت اقتصادی و مهندسی فروش در صنعت سیمان

- مواد اولیه و افزودنی ها در صنعت سیمان

- انتقال مواد در صنعت سیمان

- بهداشت، ایمنی، محیط زیست (HSE) در صنعت سیمان

----------------------------------------------------------------------------

 

 موضوعات کنفرانس:

- توسعه پایدار و مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست در صنعت سیمان

- آموزش و اشاعه فرهنگ HSE در صنعت سیمان

- قوانین و الزامات مورد نیاز جهت استقرار مدیریت HSE در صنعت سیمان

- مدیریت و ارزیابی عملکرد HSE پیمانکاران در صنعت سیمان

-  مدیریت کیفیت کل (TQM) و کاربرد آن در مدیریت HSE

- استفاده از پسماند به عنوان منبع انرژی جدید برای تولید سیمان

- نانو نکنولوژی در صنعت سیمان و بتن

- مدیریت پسماند در صنعت سیمان

- گرمایش جهانی و گازهای گلخانه ای ناشی از تولید سیمان

- بهینه سازی مصرف انرژی در صنعت سیمان

- بازیافت انرژی گرمایی (Waste Heat Recovery) در صنعت سیمان

- راهکارها و تکنولوژی­های مدرن برای کنترل و کاهش گرد و غبار و گازها

- روش­های کنترل و کاهش انتشار گازها در صنعت سیمان

- فلزات سنگین و اثرات آن بر محیط زیست در صنعت سیمان

- استفاده از سوخت­های جایگزین در صنعت سیمان

- طراحی و معماری فضای سبز در صنعت سیمان

- معماری قطعات بتنی و سازگاری آنها با محیط زیست

- کاربرد سیمان در راهسازی و روسازی راه به عنوان جایگزین محصولات نفتی

- تأثیر فضای سبز در آرامش روانی و کنترل آلایندها در صنعت سیمان

- هفت سین صنعتی (7S) و آراستگی سازمانی (House keeping) در صنعت سیمان

- اقتصاد زیست محیطی در صنعت سیمان

- استفاده خردمندانه از منابع طبیعی در صنعت سیمان

- تعیین میزان کروم کل و شش ظرفیتی و منشأ آن در صنعت سیمان

- مدیریت آب و فاضلاب در صنعت سیمان

- تکنولوژی­های مدرن طراحی صنعت جهت کاهش خسارات و آثار زیانبار زیست محیطی

- ارزیابی اثرات زیست محیطی (EIA) در صنعت سیمان بر محیط های طبیعی، اجتماعی و اقتصادی

- نقش و مسئولیت ارگان های دولتی، قانون گذار و مردمی در حفاظت محیط زیست

- ارزیابی اقتصادی رعایت الزامات زیست محیطی در صنعت سیمان

- آلودگی صوتی در صنعت سیمان و روش های کنترل

- مدیریت ارزیابی ریسک در صنعت سیمان

- روش های نوین اطفاء حریق در صنعت سیمان

- مدیریت بحران در صنعت سیمان

- مهندسی ارزش در مدیریت HSE

- استفاده از برنامه های نگهداری و تعمیرات TPM جهت کاهش حوادث شغلی

- بررسی وضعیت بهداشت حرفه ای و نقش محوری آن در بهبود و ارتقاء سطح بهره وری

- فرآیند پخت سیمان

- تولید سیمان های آمیخته

- بهینه سازی کاربرد مواد اولیه و افزودنی ها در صنعت سیمان

- اقتصاد محیط زیست و انرژی در صنعت سیمان

- مدیریت اقتصادی و مهندسی فروش در صنعت سیمان

 

 

 مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی صنعت سیمان، انرژی و محیط زیست