کنفرانس ملی امنیت اطلاعات و ارتباطات

کنفرانس ملی امنیت اطلاعات و ارتباطات

National Conference on Information and Communication Security

کنفرانس ملی امنیت اطلاعات و ارتباطات در تاریخ -۷۸ فروردین -۶۲۱ توسط جهاد دانشگاهی خوزستان در شهر اهواز برگزار خواهد شد.این کنفرانس تحت حمایت مجموعه سیویلیکا نمی باشد و مقالات آن پس از برگزاری در پایگاه سیویلیکا و کنسرسیوم محتوای ملی نمایه نمی شوند.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس ملی امنیت اطلاعات و ارتباطات