اولین کنفرانس ملی دانشجویی اقتصاد کشاورزی ایران

اولین کنفرانس ملی دانشجویی اقتصاد کشاورزی ایران

The First National Student Conference of Iranian Agricultural Economics

پوستر اولین کنفرانس ملی دانشجویی اقتصاد کشاورزی ایران

اولین کنفرانس ملی دانشجویی اقتصاد کشاورزی ایران در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۲ توسط انجمن علمی اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در شهر مشهد برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای کنفرانس:

- نوسانات نرخ ارز، فرصت هاو چالش های تجاری شدن بخش کشاورزی
- فرصت ها و چالش های ناشی از تحریم های اقتصادی بر بخش کشاورزی
- هدفمند سازی یارانه ها و تاثیر آن بر بخش کشاورزی
- مدیریت و بهره وری آب در بخش کشاورزی
- تجارت محصولات سالم و ارگانیک
- آموزش و بهره وری نیروی کار در بخش کشاورزی
- بازاریابی محصولات کشاورزی
- نقش تشکل ها و تعاونی های کشاورزی در توسعه کشاورزی