چهارمین کنفرانس توسعه منابع انسانی

چهارمین کنفرانس توسعه منابع انسانی

4th Conference on Human Resources Development

چهارمین کنفرانس توسعه منابع انسانی در تاریخ ۲ تیر ۱۳۸۷ تا ۳ تیر ۱۳۸۷ توسط سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و موسسه مطالعات بهره وری و منابع انسانی در شهر تهران برگزار گردید.


با برگزاری سه کنفرانس توسعه منابع انسانی در سال‌های گذشته که توجه جامعه علمی و مدیریتی کشور را به خود جلب کرده است، انجمن مدیریت منابع انسانی ایران با همکاری مؤسسه مطالعات بهره‌وری و منابع انسانی و مشارکت سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران «چهارمین کنفرانس توسعه منابع انسانی» را در اردیبهشت ماه 1387 در تهران برگزار خواهد کرد. 
این کنفرانس به مسایل و چالشهای توسعه منابع انسانی در بنگاه‌های کسب و کار اعم از شرکتهای بزرگ، متوسط و کوچک می‌پردازد و تأکید ویژه‌ای بر نوآوری، ابتکار، بازنگری، ارزیابی و تبادل تجربه‌های داخلی و بین‌المللی در زمینه توسعه منابع انسانی دارد. از عموم صاحبنظران، استادان، فرهیختگان، مدیران، مشاوران، کارشناسان، دانشجویان و علاقمندان گستره منابع انسانی دعوت می‌شود که در چارچوب اهداف، محورها و برنامه ها با این کنفرانس همکاری فرمایند.مقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس توسعه منابع انسانی