چهارمین کنفرانس چیلر و برج خنک کن

چهارمین کنفرانس چیلر و برج خنک کن

4 rd International Conference on Chiller and Cooling Tower

پوستر چهارمین کنفرانس چیلر و برج خنک کن

چهارمین کنفرانس چیلر و برج خنک کن در تاریخ ۱۴ آذر ۱۳۹۲ توسط شرکت هم اندیشان انرژی کیمیا و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای کنفرانس:

- صورتبندیهای فرایندی چیلرها و برجهای خنک کن و کاربردهای آنها
- کنترل فرآیند برجهای خنک کن و چیلرها و ادوات ابزار دقیقی مرتبط
- عملیات شیمیایی و سیستم های تصفیه آب مرتبط با چیلرها و برجهای خنک کن
- توجهات ویژه در عملیات و نگهداشت چیلرها و برجهای خنک کن
- خرید و انتخاب برجهای خنک کن و چیلر
- خوردگی در چیلرها و برجهای خنک کن
- چیلر، برج خنک کن و صرفه جویی در مصرف انرژی شامل مدیریت انرژی و دما
- دستگاهها و اجزای فرعی مرتبط با برجهای خنک کن
- جرم گرفتگی چیلرها و برجهای خنک کن و روشهای جلوگیری از آن
- ایمنی در عملیات چیلر و برجهای خنک کن
-  فرصتهای افزایش بازدهی به هنگام طراحی و راهبری چیلرها و برجهای خنک کن
- روشهای جدید طراحی و معرفی نرم افزارهای طراحی چیلر و برج خنک کن
- شبیه سازی چیلرها و برجهای خنک کن و تخمین بازده و معرفی نرم افزارهای مربوطه
- عملیات چیلرها و برجهای خنک کن در مناطق مختلف آب و هوایی
- متالورژی و ساخت چیلرها و برجهای خنک کن
- روشهای تخمین هزینه و اقتصاد مهندسی سیستمهای چیلر و برج خنک کن
- تعمیرات چیلرها و برجهای خنک کن و رفع عیب آنها
- آزمایشات مختلف مرتبط با چیلرها و برجهای خنک کن
- پیشرفتهای حاصل شده در طراحی و ساخت چیلرها و برجهای خنک کن
- سیستمهای فیلترینگ برجهای خنک کن
- فونداسیون و پیاده سازی زیرساختها و سازه ها مرتبط با احداث برجهای خنک کن
- روشهای پیشرفته جلوگیری از مشکلات فرآیندی
- سیستمهای توزیع آب در برجهای خنک کن
- توجهات زیست محیطی در ارتباط با عملیات و کاربرد برجهای خنک کن
- طراحی چیلر و برج خنک کن با هدف ایجاد سهولت در عملیات ساخت و تعمیرونگهداری