دومین همایش چیلر و برج خنک کن

دومین همایش چیلر و برج خنک کن

2nd International Conference on Chiller and Cooling Tower

پوستر دومین همایش چیلر و برج خنک کن

دومین همایش چیلر و برج خنک کن در تاریخ ۷ خرداد ۱۳۹۰ تا ۸ خرداد ۱۳۹۰ توسط شرکت هم اندیشان انرژی کیما در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


دومین همایش چیلر و برج خنک کن

محورهای همایش بین المللی چیلر و برج خنک کن ایران:
صورتبندیهای فرایندی چیلرها و برجهای خنک کن و کاربردهای آنها 
کنترل فرآیند برجهای خنک کن و چیلرها و ادوات ابزار دقیقی مرتبط 
عملیات شیمیایی و سیستم های تصفیه آب مرتبط با چیلرها و برجهای خنک کن  
توجهات ویژه در عملیات و نگهداشت چیلرها و برجهای خنک کن 
خرید و انتخاب برجهای خنک کن و چیلر 
خوردگی در چیلرها و برجهای خنک کن  
چیلر، برج خنک کن و صرفه جویی در مصرف انرژی شامل مدیریت انرژی و دما  
دستگاهها و اجزای فرعی مرتبط با برجهای خنک کن 
جرم گرفتگی چیلرها و برجهای خنک کن و روشهای جلوگیری از آن 
ایمنی در عملیات چیلر و برجهای خنک کن  
فرصتهای افزایش بازدهی به هنگام طراحی و راهبری چیلرها و برجهای خنک کن 
روشهای جدید طراحی و معرفی نرم افزارهای طراحی چیلر و برج خنک کن 
شبیه سازی چیلرها و برجهای خنک کن و تخمین بازده و معرفی نرم افزارهای مربوطه 
عملیات چیلرها و برجهای خنک کن در مناطق مختلف آب و هوایی 
متالورژی و ساخت چیلرها و برجهای خنک کن  
روشهای تخمین هزینه و اقتصاد مهندسی سیستمهای چیلر و برج خنک کن  
تعمیرات چیلرها و برجهای خنک کن و رفع عیب آنها  
آزمایشات مختلف مرتبط با چیلرها و برجهای خنک کن  
پیشرفتهای حاصل شده در طراحی و ساخت چیلرها و برجهای خنک کن 
سیستمهای فیلترینگ برجهای خنک کن 
فونداسیون و پیاده سازی زیرساختها و سازه ها مرتبط با احداث برجهای خنک کن 
روشهای پیشرفته جلوگیری از مشکلات فرآیندی  
سیستمهای توزیع آب در برجهای خنک کن  
توجهات زیست محیطی در ارتباط با عملیات و کاربرد برجهای خنک کن  
طراحی چیلر و برج خنک کن با هدف ایجاد سهولت در عملیات ساخت و تعمیرونگهداریمقالات پذیرش شده در دومین همایش چیلر و برج خنک کن