نخستین همایش چیلر و برج خنک کن ایران

نخستین همایش چیلر و برج خنک کن ایران

01st International Conference on Chiller and Cooling Tower

نخستین همایش چیلر و برج خنک کن ایران در تاریخ ۸ تیر ۱۳۸۹ تا ۹ تیر ۱۳۸۹ توسط هم اندیشان انرژی کیمیا در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در نخستین همایش چیلر و برج خنک کن ایران