سومین همایش ملی مدرسه فردا

سومین همایش ملی مدرسه فردا

پوستر سومین همایش ملی مدرسه فردا

سومین همایش ملی مدرسه فردا در تاریخ ۱۸ شهریور ۱۳۹۴ توسط دانشکده فنی و حرفه ای سما واحد چالوس در شهر چالوس برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای همایش:

- مباحث مربوط به کار آفرینی و اقتصاد  

- مدارس هوشمند 

- نظریه ها و دیدگاه های برنامه ریزی درسی و یادگیری

- مدیریت آموزشی ، رهبری آموزشی ، ویژگی ها ، راه کارها ، دیدگاه ها

- دیدگاه تلفیقی آموزش و پرورش ، تربیت و رشد همه جانبه

- تربیت دینی ، فرصت ها ، زمینه ها ، چالش ها

- تکنولوژی آموزشی و دامنه ICT در کلاس های درس

- فضای فیزیکی مدارس فردا

- الگوها و روشهای تدریس نوین و فعال

- ویژگی های معلم ، شاخص ها در تربیت  و  هدایت معلم  

- ارتباط خانه و مدرسه و چگونگی همکاری اولیا با معلمین 

- مواجه مدارس آینده با جامعه اطلاعاتی 

- اصل دانش و مدارس آینده 

- فناوری آینده و مدارس 

- مدارس مدرن و چالش های مدیریتی

- رویکردهای عملی در پژوهش و تحقیق

- ویژگی های کتاب درسی ، تدوین ، تالیف ، سازماندهی محتوای درسیمقالات پذیرش شده در سومین همایش ملی مدرسه فردا