نخستین کنفرانس سراسری مهندسی شیمی، نفت، گاز و پتروشیمی

نخستین کنفرانس سراسری مهندسی شیمی، نفت، گاز و پتروشیمی

پوستر نخستین کنفرانس سراسری مهندسی شیمی، نفت، گاز و پتروشیمی

نخستین کنفرانس سراسری مهندسی شیمی، نفت، گاز و پتروشیمی در تاریخ ۴ مهر ۱۳۹۵ توسط پردیس بین الملل توسعه ایده هزاره و تحت حمایت سیویلیکا در شهر شیراز برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای کنفرانس:

علوم شیمی 
- شیمی آلی
- شیمی فیزیک
- شیمی تجزیه
-شیمی معدنی
-نانوشیمی
- بیوشیمی و شیمی سبز
- شیمی آلی فلزی
-محاسبات کمو متریک
-الکتروشیمی
-ترمودینامیک
-جداسازی
- شیمی حالت جامد
-شیمی فیزیک آلی
-صنایع شیمیایی
-شیمی پلیمر و رنگ ها
-محیط زیست
-کوانتوم

مهندسی شیمی 
- نفت، گاز و پتروشیمی 
- فرآیندهای جداسازی 
- ترمودینامیک 
-انرژی، احتراق و ایمنی 
-مدل سازی و شبیه سازی 
-مهندسی پلیمر 
-کنترل فرآیند 
- بیوتکنولوژی 
- پدیده های انتقال 
-سینتیک و طراحی راکتور 
-محیط زیست 
-مهندسی پزشکی 
-نانوتکنولوژی 

مهندسی پلیمر 
-پوشش های پلیمری
- پلیمرهای زیست سازگار
-مهندسی پلیمریزاسیون
-کاربرد پلیمرها در صنایع مختلف
-نانوساختارهای پلیمری
- مدل سازی فرایندهای پلیمری
-پلیمرهای هوشمند
-کامپوزیت ها و آلیاژهای پلیمری
- الیاف، فیلم ها و غشاهای پلیمری
- رزین ها و چسب ها
- پلی الفین ها
- بازدارنده های خوردگی
-خوردگی در صنایع مختلف
-حفاظت از خوردگی

مهندسی نفت 
- روشهای نوین در مدیریت مخازن 
-روشهای نوین در ازدیاد برداشت و بهبود تولید 
- روشهای نوین در حفاری (چند شاخه ای، UBD )) 
- ژئومکانیک