سومین کنفرانس ریاضیات مالی و کاربردها

سومین کنفرانس ریاضیات مالی و کاربردها

3rd Conference on Financial Mathematics and Applications

سومین کنفرانس ریاضیات مالی و کاربردها در تاریخ ۱۱ بهمن ۱۳۹۱ تا ۱۲ بهمن ۱۳۹۱ توسط دانشگاه سمنان در شهر سمنان برگزار گردید.


محورهای کنفرانس:

-آنالیز تصادفی

-  حسابان مالیوان و ریاضیات مالی

- راهبردهای پوشش ریسک

- محاسبات مالی

- مدل‌های نوسان تصادفی و فرایندهای پرش

- کنترل تصادفی و سرمایه گذاری بهینه

- مدلسازی احتمالی داده‌های مالی

- قیمت گذاری دارائی‌ها و مشتقات

- تحلیل سری‌های زمانی

- مدیریت ریسک، مهندسی مالی و کاربردهای مدیریتی و اقتصادی

- بازارهای انرژی و کالا و تجارت نشر

- ابزارهای مالی اسلامی و اقتصاد محاسباتی مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس ریاضیات مالی و کاربردها