پانزدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها (سیالات)

پانزدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها (سیالات)

15th Fluid Dynamics Conference

پوستر پانزدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها (سیالات)

پانزدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها (سیالات) در تاریخ ۲۶ آذر ۱۳۹۲ تا ۲۸ آذر ۱۳۹۲ توسط دانشگاه هرمزگان و تحت حمایت سیویلیکا در شهر بندرعباس برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


اهداف کنفرانس:

- ارائه دستاوردهای تحقیقاتی و ایجاد ارتباط بین پژوهشگران در داخل و خارج کشور

- هماهنگی و همفکری در زمینه های تحقیقات در علوم وابسته به دینامیک شاره ها

 

 

موضوعات کنفرانس:

 • جریان‌های آرام
 • جریان‌های متلاطم
 • پایداری جریان
 • جریان‌های تراکم‌پذیر
 • جریان‌های تراکم‌ناپذیر
 • لایه‌های مرزی
 • شاره‌های غیرنیوتونی
 • جریان‌های با سطح آزاد
 • جریان‌های دوفازی و چندفازی
 • جریان‌های همراه با احتراق
 • جریان‌های رقیق
 • جریان در محیط‌های متخلخل
 • دینامیک شاره‌های ژئوفیزیکی (جوی و اقیانوسی)
 • کاربرد سنجش از دور در مطالعه شاره های محیطی
 • دینامیک شاره‌های زیست‌محیطی
 • اثرات شناوری و دوران در جریان
 • انتقال جرم و گرما
 • کاربرد شاره‌ها در مهندسی پزشکی
 • روش‌های اندازه‌گیری و کنترل جریان
 • دینامیک شاره‌ها در مقیاس کوچک
 • دینامیک شاره‌ها در مهندسی سازه های دریای و مهندسی کشتی
 • دینامیک شاره‌ها با اثرات میدان مغناطیسی و الکتریکی
 • نانوشاره‌ها
 • سایر


مقالات پذیرش شده در پانزدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها (سیالات)