دومین کنفرانس ملی مخاطرات محیط زیست زاگرس

دومین کنفرانس ملی مخاطرات محیط زیست زاگرس

The 2nd National Conference on Environmental Hazards of Zagros

پوستر دومین کنفرانس ملی مخاطرات محیط زیست زاگرس

دومین کنفرانس ملی مخاطرات محیط زیست زاگرس در تاریخ ۱۴ اسفند ۱۳۹۳ توسط انجمن مهندسین محیط زیست زاگرس لرستان و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


دومین کنفرانس ملی مخاطرات محیط زیست زاگرس با نگاه ویژه به راهبردهای مدیریت و برنامه ریزی کنترل مخاطرات محیط زیست منطقه ارزشمند زاگرس چهاردم اسفند ماه سال جاری در مرکز استان لرستان توسط انجمن مردم نهاد مهندسین محیط زیست زاگرس لرستان برگزار خواهد شد.

 

 

محورهای کنفرانس :

- آلودگی های محیط زیست ( آب، خاک و هوا و...)
- پسماند و مخاطرات ناشی از آن
- تنوع زیستی ( گونه های آندمیک، اکوسیستم های خشکی و آبی و ...)
- ارزیابی و آمایش سرزمین
- منابع طبیعی ( جنگلها و مراتع / به ویژه گونه بلوط )
- مدیریت، برنامه ریزی و آموزش محیط زیست
- ایمنی، بهداشت و محیط زیست ( HSE )
- راهبردهای نوین برای مقابله با بیابان زایی
- فناوری های نوین و محیط زیست
- اقتصاد و محیط زیست
- تغییرات اقلیمی و گرمایش جهانی
- حفاظت از منابع آب و خاک
- توسعه پایدار
- انرژی و محیط زیست
- حقوق محیط زیست و منابع طبیعی
- امنیت، دیپلماسی و محیط زیست
- گردشگری پایدار
- کشاورزی و محیط زیست
- خشکسالی و بحران آب
- محیط زیست شهری و راهبردهای نوین مدیریتی
- عمران،توسعه و محیط زیست

 مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس ملی مخاطرات محیط زیست زاگرس