اولین کنفرانس ملی مهندسی، علوم اجتماعی و محیط زیست

اولین کنفرانس ملی مهندسی، علوم اجتماعی و محیط زیست

First National Conference on Engineering, Social Sciences and Environment

پوستر اولین کنفرانس ملی مهندسی، علوم اجتماعی و محیط زیست

اولین کنفرانس ملی مهندسی، علوم اجتماعی و محیط زیست در تاریخ ۳۰ بهمن ۱۳۹۳ توسط موسسه علمی خوارزمی و تحت حمایت سیویلیکا در شهر شیراز برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای کنفرانس:

مهندسی

 -برق و الکترونیک

- عمران

-صنایع

- کامپیوتر و فناوری اطلاعات

- مکانیک

- کشاورزی

- شیمی

- معماری

 

علوم اجتماعی:

-سبک زندگی 
سبک زندگی و تمدن اسلامی، ایرانی - رویکردها و الگوهای نوین سبک زندگی - سبک زندگی: بیمه، رفاه و تأمین اجتماعی - شناسایی و ایجاد الگوهای بومی سبک زندگی - نقش حاکمیت در الگوسازی و بهبود سبک زندگی - نقش سازمانهای مردم نهاد ملی و بین المللی در ترویج سبک زندگی - سبک زندگی و الگوهای نوین آموزش و توسعه - سبک زندگی و الگوهای اقتصادی - سبک زندگی و الگوهای کسب و کار و کارآفرینی 
 

-آسیب های اجتماعی و خانواده

اثرات فقر یا بیکاری بر بروز و یا تشدید آسیبهای اجتماعی خانواده -  آسیبهای الگوی مصرف خانواده ایرانی با تاکید بر نقش زنان در مصرف بهینه منابع مالی خانواده -  اثرات اشتغال زنان بر روابط و ساختار خانوادگی -  مسایل و مشکلات زنان سرپرست خانوار -  کار بدون دستمزد زنان در خانواده های روستایی - نقش صندوقهای قرض الحسنه خانوادگی در اقتصاد خانواده - مشکلات اقتصادی خانواده های تحت پوشش سازمانهای حمایتی - سیاستگذاری ها و راهکارهای کاهش و یا درمان آسیبهای اجتماعی خانواده -  اثرات رسانه های جمعی مدرن بر ساختار و روابط خانوادگی -  بیماری های جسمی و روانی ناشی از آسیب های خانوادگی 


-مهارت آموزی و اشتغال 
مدیریت، بهره وری و اثربخشی مهارت آموزی - ارزشیابی و تضمین کیفیت در نظام آموزش مهارتی - نظام جذب و پذیرش در مهارت آموزی - مهارت آموزی و توسعه پایدار - تحلیل نظام آموزش مهارت و فناوری - آسیب های اجتماعی و مهارت آموزی - توانمندسازی نیروی انسانی در مهارت آموزی - مهارت آموزی و بنگاه های اقتصادی و تولیدی - مهارت آموزی، کارآفرینی و اشتغال - مهارت آموزی و شایستگی های شغلی - مشاغل خانگی و مهارت آموزی - فرهنگ کار، فرهنگ کارآفرینی و فرهنگ تولید - مدیریت خلاقیت و نوآوری در آموزش های سازمانی - کاربردهای مفاهیم و نظریه های خلاقیت و نوآوری در آموزش و یادگیری 

-آموزش در ایران 1404 
اهداف نظام های آموزشی و ویژگی های مطلوب دانش آموختگان - اشکالات مدل فعلی اقتصاد آموزش کشور و راهکارها - نقش بایسته مشارکت های مردمی در اقتصاد آموزش -  جایگاه نهادهای بین المللی در توسعه آموزش - توسعه هدفمند نظام های آموزشی - کیفیت مطلوب نظام آموزشی و راهکارهای اجرایی رسیدن به آن - نظام انگیزشی و توانمندسازی آموزشگران - تمرکززدایی از مدیریت نظام آموزشی - مدل های مختلف در فراهم آوردن آموزش همگانی - نقش رسانه ها در آموزش - نقش آموزش در توسعه اخلاقی و فرهنگی جامعه - آسیب شناسی قوانین و مقررات مربوط به نظام های آموزشی - آینده کتابخانه های دیجیتال - نوآوری در کتابخانه های دیجیتالی

-توسعه مشارکت دانشجو در نظام آموزشی  
اخلاق حرفه ای در آموزش دانشجو - مشارکت دانشجو در تصمیم سازی آموزشی - جایگاه و دستاوردهای کمیته مشورتی دانشجویی - مشارکت دانشجو در ارزشیابی آموزش - مشارکت دانشجو در فرآیندهای یاددهی و یادگیری - رابطه عدالت آموزشی با مشارکت دانشجو 

-کیفیت کنونی نظام دانشگاهی در ایران 
ارزیابی سیاستهای پذیرش دانشجو در نظام آموزش عالی - ارزیابی کیفیت برنامه های آموزشی و درسی در آموزش عالی - ارزیابی اثربخشی محیط و فرآیندهای یاددهی- یادگیری در آموزش عالی - ارزیابی کیفیت دانشگاه ها و موسسه های آموزش عالی - نقش ارزیابی درونی و برونی در بهبود کیفیت آموزش عالی - ارزیابی دستاوردهای یادگیری در آموزش عالی -  نقش ساختارسازمانی و مدیریت دانشگاهی در ارزیابی و ارتقای کیفیت آموزش عالی 

-تحولات ایران و جهان 
سازمان ها و جنبش های بین المللی و منطقه ای - اندیشه های سیاسی سی سال اخیر و تحولات آن - سیاست کنونی جمهوری اسلامی (اهداف و ابزار) - تحولات کنونی روابط بین‌الملل و روابط با قدرت‌های بزرگ هسته‌ای - تحولات کنونی در نظام بین‌المللی - گفتگوی بین‌المللی و میان فرهنگی - تحولات اجتماعی کنونی ایران - تحولات کنونی در خاورمیانه و کشورهای همسایه ایران - نفت و تحولات کنونی اقتصادی - تحولات کنونی قوانین، مقررات و حقوق بشر - تحولات کنونی سازمان ها و جنبش‌های بین‌المللی و منطقه‌ای - تحولات انقلاب اسلامی ایران 

-علوم سیاسی و روابط بین الملل 
معنا و مبنای توسعه سیاسی - جایگاه مردم سالاری - تنظیم روابط با سایر کشورها - حقوق بشر و اقلیت ها - دیپلماسی و رفتار سیاسی - اصول سیاست خارجی و روابط بین الملل - نقش گفتگو و مذاکره در روابط بین الملل 

-اسلام و روابط بین الملل 
جایگاه اسلام در پارادایم های روابط بین الملل - آینده اسلام گرایی در نظام بین الملل - بررسی همکاری های رسانه ای ایران و جهان اسلام - ایران و سازمان کنفرانس اسلامی - بررسی نقش دانشگاه های ایران در جهان اسلام - تهدیدات امنیتی جهان اسلام در نظام بین الملل - جنبش های اسلامی و روابط بین الملل - اقتصاد سیاسی جهان اسلام - ژئوپلیتیک جهان اسلام و نقش آنها در روابط بین الملل - قدرتهای بزرگ، جهان اسلام و روابط بین الملل - جهان اسلام، سازمان ملل متحد و روابط بین الملل - نهادهای جامعه مدنی در جهان اسلام - جهان اسلام، حقوق بشر و روابط بین الملل - قدرت سازی رسانه ای جهان اسلام 
 

-علوم جغرافیایی

اقلیم و تغییرات اقلیم در توسعه متوازن -  ساخت‌های سیاسی فضا و توسعه از منظر جغرافیای سیاسی -  توسعه پایدار شهری با نگاهی به آینده -  پایداری سیستم های روستایی -  آمایش سرزمین -  کاربرد علوم و فناوری‌های ژئوانفورماتیک در توسعه پایدار - جایگاه مطالعات ژئومورفولوژی در جغرافیا -  ژئومورفولوژی کاربردی و برنامه‌ریزی محیطی-  مخاطرات محیطی و کاهش آسیب پذیری-  توسعه پایدار گردشگری-  جغرافیا: دفاع و امنیت -  جغرافیا وکاهش مخاطرات طبیعی-  جغرافیا، اقلیم شناسی و کاربردها -  جغرافیا و مشکلات امروزی شهرها -  فناوری های نوین در علوم جغرافیایی -  جغرافیا و برنامه ریزی شهری -  مکان یابی تاسیسات و تجهیزات شهری - جغرافیا و حمل و نقل پایدار -  کاربری اراضی در شهرها و روستاها-  کاربرد اقلیم شناسی در حمل و نقل هوایی

-رویکردهای جدید در تربیت بدنی

رهیافتهای نوین در مدیریت ورزشی -  مدیریت و چالش های رویدادهای ورزشی -  آسیب شناسی ورزشی -  مطالعات کاربردی در حیطه های مختلف رفتار حرکتی -  آموزش و پژوهش در روانشناسی ورزش -  فیریولوژی ورزشی و ورزش مدارس – مدیریت ورزش -  پزشکی در ورزش -  روانشناسی در ورزش


-کیفیت کنونی نظام دانشگاهی در ایران 
ارزیابی سیاستهای پذیرش دانشجو در نظام آموزش عالی - ارزیابی کیفیت برنامه های آموزشی و درسی در آموزش عالی - ارزیابی اثربخشی محیط و فرآیندهای یاددهی-یادگیری در آموزش عالی - ارزیابی کیفیت دانشگاه ها و موسسه های آموزش عالی - نقش ارزیابی درونی و برونی در بهبود کیفیت آموزش عالی - ارزیابی دستاوردهای یادگیری در آموزش عالی - نقش ساختارسازمانی و مدیریت دانشگاهی در ارزیابی و ارتقای کیفیت آموزش عالی

 

محیط زیست:

- محیط زیست و انرژی پاک ایران 
تولید انرژی و آثار زیست محیطی آن - کنترل انتشار آلاینده های زیست محیطی در صنعت - بازیافت انرژی - بهینه سازی انرژی و تاثیر آن برکاهش آلودگی محیط زیست - اقتصاد محیط زیست و انرژی - مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژی در صنعت - ذخیره سازی انرژی در صنعت - انرژی های تجدیدپذیر و اثرات زیست محیطی - تصفیه آب برای مصارف شهری و صنعتی - تصفیه فاضلاب شهری و صنعتی - راهبری تصفیه خانه های آب و فاضلاب شهری و صنعتی - مدیریت کاهش آلودگی آبهای سطحی و زیرزمینی  - استانداردهای کیفی پساب های تصفیه شده - تصفیه (تثبیت) لجن های حاصل از تصفیه آب و فاضلاب - مدیریت و تصفیه شیرابه - دفع و استفاده مجدد از پساب - دفع و استفاده مجدد از لجن - تاثیر آلاینده ها بر فرسایش خاک - شناسایی و پایش آلاینده های خاک - حذف آلاینده های خاک با استفاده از فناوری های فیزیکی، شیمیایی و میکروبیولوژیکی، حرارتی - استانداردهای حد مجاز آلاینده ها در خاک - مدیریت پسماند - مکان یابی، طراحی و اجرای محل دفن بهداشتی و مهندسی پسماندها (لندفیل) - زباله سوزی و پسماندهای ویژه - کارایی زباله سوز و اهمیت وجود آن -تاثیر تفکیک زباله از مبدا و کاهش تولید شیرابه - پایش و کنترل آلاینده های خروجی از منابع ثابت و سیار  - شناسایی و پایش آلاینده های هوای شهری و صنعتی - استانداردهای کیفیت هوای شهری و محیط کار - ارائه و بررسی طرحهای جامع کاهش آلودگی هوا -  سایر مباحث مرتبط

-پژوهش های نوین در عرصه محیط زیست 
الگوهای موثر در حذف آلودگی های زیست محیطی صنعت - تاثیر ارزیابی اثرات زیست محیطی در پیدایش صنعت جدید -  HSE در صنعت -  پایش های زیست محیطی -  فناوریهای نوین مهندسی محیط زیست در پایش و حذف آلاینده های محیط زیست - بکارگیری نانوتکنولوژی در فیلتراسیون فاضلاب های شهری و صنعتی (نانو فیلترها) -  فناوری های نوین کاهش و حذف گازهای آلاینده و ذرات خروجی از دودکش صنایع - کاربرد GIS در شناسایی و پهنه بندی آلاینده های زیست محیطی - کاربرد سنجش از دور در شناسایی و پایش آلاینده ها - کاربرد بیوتکنولوژی در حفظ محیط زیست -  روشهای مدیریت و کاهش آلاینده های آلی پایدار - کاربرد نرم افزارهای جدید زیست محیطی در پروژه های عمرانی و صنعتی - استانداردهای نوین آلاینده های خطرناک در منابع هوا، آب و خاک - زباله سوزهای بیمارستانی و صنعتی و راهکارهای راهبردی بهینه آنها - شناسایی و کنترل آلودگی های ناشی از معادن کشور - نقش مهندسی محیط زیست در انجام موثر مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی طرحها (EIA) - محیط زیست و فناوری اطلاعات  - محیط زیست و دولت الکترونیک - روشهای نهادینه سازی فرهنگ زیست محیطی - روشهای موثر آموزش مهندسی محیط زیست - بهینه سازی مصرف انرژی و پیامدهای کاهش آلودگی - الگوهای موثر مدیریت محیط زیست صنعتی -  سایر مباحث مرتبط

- تغییر اقلیم و مسئولیت اجتماعی 
بهره‎وری تولید و مصرف انرژی و مواد و تغییر اقلیم - فناوری، انرژی‎های تجدید پذیر و تغییر اقلیم - تعهدات و تعاملات بین‎المللی و تغییر اقلیم - امنیت غذایی، بهداشت، پسماند و تغییر اقلیم - سازگاری و آمادگی در مقابله با تغییر اقلیم - آب، تغییر کاربری زمین ، تخریب سرزمین و تغییر اقلیم - مسئولیت اجتماعی و تغییر اقلیم - آموزش و فرهنگ سازی و تغییر اقلیم -  سایر مباحث مرتبط

- محیط زیست و خدمات شهری  
برنامه ریزی و ارتقای کیفیت خدمات و محیط زیست شهری با هدف افزایش کیفیت زندگی شهروندان - خدمات شهری و مدیریت کاهش مخاطرات - فناوری های نوین و محیط زیست شهری - مشارکت شهروندان و بخش خصوصی در بهبود خدمات و محیط زیست شهری - عدالت اجتماعی و خدمات شهری -  قوانین، خدمات و محیط زیست شهری - چشم انداز و چالش های محیط زیست شهری - توسعه صنعتی و راهکارهای کاهش اثرات آنها - شهرنشینی و اثرات محیط زیستی آن - طراحی شهری، بهسازی منظر و محیط زیست - حمل و نقل شهری، اثرات و راهکارهای محیط زیستی آن  - توسعه و شهرسازی و برنامه ریزی شهری - آموزش شهروند حقوق شهروندی-  سایر مباحث مرتبط

- محیط زیست و توسعه پایدار  
توسعه صنعتی و راهکارهای کاهش اثرات آن ها - شهرنشینی و اثرات محیط زیستی آن -  الگوهای توسعه پایدار و محیط زیست شهری - طراحی شهری، بهسازی منظر و محیط زیست - حمل و نقل شهری، اثرات و راهکارهای محیط زیستی آن - عوامل موثر در کاهش تنوع زیستی حاصل از بهره برداری از اکوسیستم های خشکی و آبی -  سایر مباحث مرتبط

- اقتصاد، حقوق و آموزش در محیط زیست 
اهمیت و کارکردهای محیط زیست در اقتصاد و صنعت - ارزش گذاری اقتصادی محیط زیست - اثرات متقابل تجارت و محیط زیست - سیاست ها و ابزارهای اقتصادی تنظیم و مدیریت زیست محیطی - شاخص ها و معیارهای اقتصاد سبز - محیط زیست، بودجه و برنامه های توسعه در ایران - نقاط ضعف و قوت سیاست های کنترل آلودگی در ایران - فرصت ها و تهدیدهای محیط زیست در ایران - رویکردهای نوین اقتصادی در تعامل بین صنعت و محیط زیست - رشد و توسعه اقتصادی و ملاحظات محیط زیستی - تکنولوژی، مصرف انرژی و اقتصاد محیط زیست - کارایی و بهره وری سبز در صنایع مختلف - مبانی نظری اقتصاد محیط زیست - روش ها و فنون در اقتصاد محیط زیست -  مسائل و مشکلات روش های موجود -  برآورد خسارت، هزینه های خارجی و سایر - اقتصاد سبز ملی و حسابداری زیست محیطی -  مبانی نظری حقوق محیط زیست -  مراجع و روند قانونگذاری در محیط زیست -  مسائل و مشکلات قوانین موجود -  قانونگذاری در سطح بین المللی -  روش های اجرای بهینه و هدفمند قوانین -  مبانی نظری و تئوری های آموزش محیط زیست - روش ها و تکنیک های آموزش محیط زیست - روش های ارتقای آموزش محیط زیست در کلیه سطوح - نقش زنان در آموزش زیست محیطی -  سایر مباحث مرتبط

- محیط زیست: مدیریت و بازاریابی سبز
مدیریت و نوآوری سبز - بازاریابی سبز - مبانی و مفاهیم برندینگ سبز - مولفه های معرفی یک برند سبز - اولویتها و ترجیحات عمومی در مقبولیت و پذیرش برند سبز - الگوسازی در برندینگ سبز و منافع حاصل از آن - چالشها و فرصتهای بکارگیری مفاهیم برندینگ سبز -  ارتباط رسانه ها و سازمانهای مرتبط با برندینگ سبز - مدیریت محصول سبز - آینده‌گرایی و انرژی - انرژی‌های نوین و تجدیدپذیر -  اقتصاد زیست‌محیطی - اقتصاد و مدیریت انرژی - منطقه سبز و شهر پایدار - اخلاق زیستی و مسئولیت اجتماعی -  ساختمان سبز - طراحی سبز -  سایر مباحث مرتبط

-محیط زیست و کشاورزی 
مهندسی و مدیریت کشاورزی و توسعه پایدار - مهندسی و مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار - مهندسی و مدیریت منابع طبیعی و توسعه پایدار - مهندسی و مدیریت دریاها و توسعه پایدار - مهندسی و مدیریت شیلات و آبزیان و توسعه پایدار  مهندسی و مدیریت جنگل و توسعه پایدار - مهندسی و مدیریت مرتع و توسعه پایدار - مهندسی و مدیریت بیابان و توسعه پایدار - مهندسی و مدیریت دام و دامپزشکی و توسعه پایدار - مهندسی و مدیریت اقلیم و توسعه پایدار - مهندسی و مدیریت تولیدات گیاهی و محصولات زراعی توسعه پایدار - مهندسی و مدیریت آبخیزداری و مدیریت منابع آب وخاک و توسعه پایدار -  سایر مباحث مرتبط

- مدیریت و مهندسی تالاب ها 
مدیریت زیست بومی تالابها - تنوع زیستی و ذخایر ژنتیکی تالابها و روشهای حفاظت از آنها - راهکارهای احیای تالاب های مناطق خشک و نیمه خشک در راستای تعادل اکوسیستمی -  مدیریت تالابهای ساحلی -  بهره برداری بهینه از تالاب ها - نقش و کارکرد تالاب ها در مدیریت جامع منابع آب - آمایش سرزمین و مدیریت تالاب ها - کاربرد بیوتکنولوژی و نانو فناوری در حفظ و احیای تالاب ها - نقش تالاب ها در تعدیل تغییرات اقلیمی و خشکسالی - کاربرد روش های سنجش از دور در مدیریت تالابها - پایش آلودگی تالاب ها ناشی از توسعه صنعتی، کشاورزی و شهرنشینی -  روش های تعیین خسارات زیست محیطی تالاب ها -  نقش تخریب تالاب ها در بهداشت و سلامت جوامع انسانی - احیاء و بازسازی محیط تالاب ها -  سایر مباحث مرتبط
 

- محیط زیست، صنعت و اقتصاد 
اهمیت و کارکردهای محیط زیست در اقتصاد و صنعت - ارزش گذاری اقتصادی محیط زیست - اثرات متقابل تجارت و محیط زیست - سیاست ها و ابزارهای اقتصادی تنظیم و مدیریت زیست محیطی - شاخص ها و معیارهای اقتصاد سبز - محیط زیست، بودجه و برنامه های توسعه در ایران - نقاط ضعف و قوت سیاست های کنترل آلودگی در ایران - فرصت ها و تهدیدهای محیط زیست در ایران - رویکردهای نوین اقتصادی در تعامل بین صنعت و محیط زیست - رشد و توسعه اقتصادی و ملاحظات محیط زیستی - تکنولوژی، مصرف انرژی و اقتصاد محیط زیست - کارایی و بهره وری سبز در صنایع مختلف - سایر مباحث مرتبط

- محیط زیست و انرژی پاک 
پایش های زیست محیطی - فناوریهای نوین مهندسی محیط زیست در پایش و حذف آلاینده های محیط زیست - کاربرد GIS در شناسایی و پهنه بندی آلاینده های زیست محیطی - کاربرد بیوتکنولوژی در حفظ محیط زیست - HSE در صنعت -روشهای مدیریت و کاهش آلاینده های آلی پایدار - استانداردهای نوین آلاینده های خطرناک در منابع هوا، آب و خاک - محیط زیست و فناوری اطلاعات - محیط زیست و دولت الکترونیک - روشهای نهادینه سازی فرهنگ زیست محیطی - روشهای موثر آموزش مهندسی محیط زیست - ارزش گذاری اقتصادی عملکرد زیست محیطی صنعت  - بهینه سازی مصرف انرژی و پیامدهای کاهش آلودگی - الگوهای موثر مدیریت محیط زیست صنعتی - انرژی های پاک و محیط زیست- سایر مباحث مرتبط

- محیط زیست و خدمات شهری 
برنامه ریزی و ارتقای کیفیت خدمات و محیط زیست شهری با هدف افزایش کیفیت زندگی شهروندان - خدمات شهری و مدیریت کاهش مخاطرات - فناوری های نوین و محیط زیست شهری - مشارکت شهروندان و بخش خصوصی در بهبود خدمات و محیط زیست شهری - عدالت اجتماعی و خدمات شهری -  قوانین، خدمات و محیط زیست شهری - چشم انداز و چالش های محیط زیست شهری - توسعه صنعتی و راهکارهای کاهش اثرات آنها - شهرنشینی و اثرات محیط زیستی آن - طراحی شهری، بهسازی منظر و محیط زیست - حمل و نقل شهری، اثرات و راهکارهای محیط زیستی آن  - توسعه و شهرسازی و برنامه ریزی شهری - آموزش شهروند حقوق شهروندی- سایر مباحث مرتبط

-محیط زیست: مدیریت و بازاریابی سبز
مدیریت و نوآوری سبز - بازاریابی سبز - مبانی و مفاهیم برندینگ سبز - مولفه های معرفی یک برند سبز - اولویتها و ترجیحات عمومی در مقبولیت و پذیرش برند سبز - الگوسازی در برندینگ سبز  و منافع حاصل از آن - چالشها و فرصتهای بکارگیری مفاهیم برندینگ سبز - ارتباط رسانه ها و سازمانهای مرتبط با برندینگ سبز و سایر محورهای مرتبط - سایر مباحث مرتبط

-بحرانهای زیست محیطی و راهکارهای بهبود
مکانیسم های توسعه پاک در محیط زیست و گسترش آن  - اصول مهندسی و کنترل آلاینده های محیط زیست - ارزشگذاری اقتصادی زیست محیطی - ارزشگذاری اقتصادی تالابها - ارزشگذاری اقتصادی پسماندهای قابل بازیافت - ارزیابی های زیست محیطی - ارزیابی اثرات توسعه بر محیط زیست - ارزیابی ریسک زیست محیطی - توسعه صنعتی و راهکارهای کاهش اثرات آنها -  مدیریت پسماندها - مدیریت مواد زائد خطرناک - انواع آلودگیهای محیطی - قوانین و مقررات ملی و بین المللی زیست محیطی - نقاط ضعف و قوت قوانین و مقررات ملی و بین المللی زیست محیطی - تدوین واجرایی نمودن مقررات زیست محیطی و نقش آن در کاهش تخریب محیط زیست - چالشهای منطقه ای و بین المللی زیست محیطی - جرائم زیست محیطی - عوامل موثر در کاهش تنوع زیستی حاصل از بهره برداری از اکوسیستمهای خشکی و آبی - سایر مباحث مرتبط

-محیط زیست و کشاورزی 
مهندسی و مدیریت کشاورزی و توسعه پایدار - مهندسی و مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار - مهندسی و مدیریت منابع طبیعی و توسعه پایدار - مهندسی و مدیریت دریاها و توسعه پایدار - مهندسی و مدیریت شیلات و آبزیان و توسعه پایدار  مهندسی و مدیریت جنگل و توسعه پایدار - مهندسی و مدیریت مرتع و توسعه پایدار - مهندسی و مدیریت بیابان و توسعه پایدار - مهندسی و مدیریت دام و دامپزشکی و توسعه پایدار - مهندسی و مدیریت اقلیم و توسعه پایدار - مهندسی و مدیریت تولیدات گیاهی و محصولات زراعی توسعه پایدار - مهندسی و مدیریت آبخیزداری و مدیریت منابع آب وخاک و توسعه پایدار و سایر محورهای مرتبط - سایر مباحث مرتبط

- کاربرد علوم و فناوریهای نوین در کشاورزی و منابع طبیعی
بیوتکنولوژی، اصلاح واریته های گیاهی،  برآورد و مدیریت محصولات کشاورزی تنشهای محیطی - اصلاح، تغذیه، بیوتکنولوژی و مدیریت دامپروری - تکنولوژی های نوین و بیوتکنولوژی در صنایع غذایی - ترویج و توسعه کشاورزی - مکانیزاسیون کشاورزی - گیاهپزشکی - تغذیه محصولات باغبانی، هورمون‌های گیاهی و ... - کاربرد RS و GIS در شناخت و ارزیابی خشکسالی های کشاورزی، مدیریت جنگل و مرتع، مدیریت جامع حوضه های آبخیز، در پایش بیابان، روش های نوین کنترل فرسایش بادی و محیط زیست - اثرات نانو ذرات در محیط زیست - کاربرد بیوتکنولوژی در حفظ محیط زیست - شیلات و محیط زیست - سایر مباحث مرتبط