دومین کنفرانس علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست

دومین کنفرانس علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست

پوستر دومین کنفرانس علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست

دومین کنفرانس علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست در تاریخ ۵ خرداد ۱۳۹۵ تا ۶ خرداد ۱۳۹۵ توسط دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای کنفرانس:

- مدیریت کیفی منابع آب و محیط زیست
- تغییر اقلیم، توسعه پایدار در محیط زیست
- آلودگی های زیست محیطی (آب، خاک، هوا، صدا، نور) کنترل و مدیریت آنها
-اخلاق، فرهنگ سازی، حقوق و دیپلماسی محیط زیست
- استفاده ایمن از پساب و آلاینده های نوظهور
- اقتصاد سبز و ارزشهای اقتصادی در حسابهای ملی
- انرژی های نو و فناوریهای نوین در محیط زیست
- محیط زیست شهری، مدیریت پسماند و تشکل های مردم نهاد
- مدیریت، برنامه ریزی و ارزیابی اکوسیستم
- بحران های زیست محیطی، مدیریت ریسک ایمنی، بهداشت و محیط زیستمقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست