کنفرانس زلزله، سازه و روشهای محاسباتی مهر 90

کنفرانس زلزله، سازه و روشهای محاسباتی

پوستر کنفرانس زلزله، سازه و روشهای محاسباتی

کنفرانس زلزله، سازه و روشهای محاسباتی در تاریخ ۲۷ مهر ۱۳۹۰ توسط جهاد دانشگاهی استان کرمان و پژوهشکده زلزله و سوانح طبیعی جهاد دانشگاهی در شهر کرمان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس زلزله، سازه و روشهای محاسباتی مراجعه فرمایید.


کنفرانس زلزله، سازه و روشهای محاسباتی محورهای کنفرانس
1- روش های بهسازی و مقاوم سازی سازه ها
2- روش های بهینه سازی لرزه ای سازه ها
3- مدلسازی و تحلیل غیر خطی دینامیکی سازه ها
4- روش های هوش مصنوعی در ارزیابی پاسخ های دینامیکی سازه ها
5- عیب یابی لرزه ای سازه ها
6- کنترل لرزه ای سازه ها
7- تحلیل قابلیت اطمینان لرزه ای سازه ها
8- اندرکنش خاک و سازه
9- اندرکنش سازه و آب
10- اثر زلزله بر سازه های فضاکار
11- اثر زلزله بر سازه های بنایی
12- اثر زلزله بر سازه های ویژه، پلها، مخازن، سازه های بلند و ...مقالات پذیرش شده در کنفرانس زلزله، سازه و روشهای محاسباتی