پنجمین همایش سراسری مواد منفجره، پیروتکنیک و پیشرانه

پنجمین همایش سراسری مواد منفجره، پیروتکنیک و پیشرانه

5th Conference of Explosives, Pyrotechnics and Propellants

پنجمین همایش سراسری مواد منفجره، پیروتکنیک و پیشرانه در تاریخ ۲۹ بهمن ۱۳۸۶ تا ۱ اسفند ۱۳۸۶ توسط پژوهشکده علوم و فناوری شیمیایی در شهر تهران برگزار گردید.


محورهای علمی همایش

١-    مبانی نظری (شبیه سازی کامپیوتری و ...)
٢-    تحقیق و توسعه
٣-    کنترل کیفیت، روشهای اندازه‌گیری و عملکرد مواد پرانرژی
٤-    استاندارد سازی
٥-    روشهای سنتز و تولید مواد اولیه، حدواسط و مواد پرانرژی
٦-    ایمنی، حمل و نقل و انبارداری
٧-    فناوریهای نوین
٨-    کاربرد در فناوریهای دفاعی پیشرفته    
٩-    فرایندهای ساخت و تولید مواد مکمل
١٠-     کاربردهای تجاری و غیرنظامی
١١-     سلامت، روشهای پاکسازی، بازیابی و رفع آلودگی
١٢-     بومی سازی دانش تولید مواد اولیه دفاعی و تبدیل مواد جایگزین
١٣-     شکل دهی و جوشکاری انفجاری
١٤-     مدیریت دانش و تکنولوژی مواد پرانرژی
١٥-     سبک سازی و کوچک سازی
١٦-     سایر موارد پیشنهادی در راستای مواد پرانرژی و اهداف برگزاری همایش