سمینار علمی و تخصصی فناوریهای نانو و زیستی در صنعت نساجی

سمینار علمی و تخصصی فناوریهای نانو و زیستی در صنعت نساجی

سمینار علمی و تخصصی فناوریهای نانو و زیستی در صنعت نساجی در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۸ تا ۳۱ اردیبهشت ۱۳۸۸ توسط قطب علمی هویت یابی نوین در صنعت نساجی و دانشگاه صنعتی امیرکبیر در شهر تهران برگزار گردید.


محور های اصلی کنفرانس

کاربردهای فناوریهای زیستی و نانو در:
منسوجات پزشکی و زیست سازگار
منسوجات هوشمند
محیط زیست ،باز یافت ،تصفیه پساب و کاهش مصرف انرژی
رنگرزی، چاپ و تکمیل کالای نساجی
منسوجات صنعتی
تولید و اصلاح خواص الیاف