ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست

ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست

6th Conference and Exhibition on Environmental Engineering

پوستر ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست

ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست در تاریخ ۲۷ آبان ۱۳۹۱ تا ۱ آذر ۱۳۹۱ توسط دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست

موضوعات و محورهای همایش

آب و فاضلاب:
تصفیه آب برای مصارف شهری و صنعتی (سیستم ها و فرآیندها)
تصفیه فاضلاب شهری و صنعتی
راهبری تصفیه خانه های آب و فاضلاب شهری و صنعتی
مدیریت کاهش آلودگی آبهای سطحی و زیرزمینی
استانداردهای کیفی آلودگی آب (حدود مجاز آلاینده های خطرناک)
استانداردهای کیفی پساب های تصفیه شده
تصفیه (تثبیت) لجن های حاصل از تصفیه آب و فاضلاب
دفع و استفاده مجدد از پساب
دفع و استفاده مجدد از لجن

خاک و پسماند:
شناسایی و پایش آلاینده های خاک
حذف آلاینده های خاک با استفاده از فناوری های فیزیکی، شیمیایی و میکروبیولوژیکی، حرارتی و ...
استانداردهای حد مجاز آلاینده ها در خاک
مدیریت پسماند (جمع آوری، کاهش از مبداء، دفع، دفن، بازیافت، کمپوست و ... )
مکان یابی، طراحی و اجرای محل دفن بهداشتی و مهندسی پسماندها (لندفیل)
زباله سوزی و پسماندهای ویژه

هوا و صوت:
پایش و کنترل آلاینده های خروجی از منابع ثابت و سیار
شناسایی و کنترل آلودگی های صوتی و الکترومغناطیسی
شناسایی و پایش آلاینده های هوای شهری و صنعتی
استانداردهای کیفیت هوای شهری و محیط کار
ارائه و بررسی طرحهای جامع کاهش آلودگی هوا
مدل سازی انتشار آلودگی هوا از منابع ثابت و متحرک

محورهای ویژه:
فن آوریهای نوین مهندسی محیط زیست در پایش و حذف آلاینده های محیط زیست
به کارگیری نانوتکنولوژی در فیلتراسیون فاضلاب های شهری و صنعتی (نانو فیلترها)
فن آوری های نوین کاهش و حذف گازهای آلاینده و ذرات خروجی از دودکش صنایع
کاربرد GIS در شناسایی و پهنه بندی آلاینده های زیست محیطی
کاربرد سنجش از دور در شناسایی و پایش آلاینده ها
کاربرد بیوتکنولوژی در حفظ محیط زیست
روشهای مدیریت و کاهش آلاینده های آلی پایدار (POPs)
بررسی مدلهای ریاضی و نرم افزاری پخش آلاینده ها
کاربرد نرم افزارهای جدید زیست محیطی در پروژه های عمرانی و صنعتی
استانداردهای نوین آلاینده های خطرناک در منابع هوا، آب و خاک
زباله سوزهای بیمارستانی و صنعتی و راهکارهای راهبردی بهینه آنها
شناسایی و کنترل آلودگی های ناشی از معادن کشور
نقش مهندسی محیط زیست در انجام موثر مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی طرحها (EIA)
محیط زیست و فناوری اطلاعات
محیط زیست و دولت الکترونیک
روشهای نهادینه سازی فرهنگ زیست محیطی
روشهای موثر آموزش مهندسی محیط زیست
ارزش گذاری اقتصادی عملکرد زیست محیطی صنعت
بهینه سازی مصرف انرژی و پیامدهای کاهش آلودگی
الگوهای موثر مدیریت محیط زیست صنعتیمقالات پذیرش شده در ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست