چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست

چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست

4th Conference and Exhibition on Environmental Engineering

پوستر چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست

چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست در تاریخ ۱۰ آبان ۱۳۸۹ تا ۱۱ آبان ۱۳۸۹ توسط دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست

 

محورهای علمی همایش:

آب و پساب:
تصفیه آب برای مصارف شهری و صنعتی (سیستم ها و فرآیندها)
راهبری تصفیه خانه های آب
آلودگی آبهای سطحی و زیرزمینی
استانداردهای کیفی آلودگی آب (استانداردهای حد مجاز آلاینده های خطرناک و فلزات سنگین)

تصفیه پساب شهری
تصفیه پساب صنعتی
راهبری تصفیه خانه های پساب
تصفیه (تثبیت) لجن های حاصل از تصفیه آب و پساب
دفع و استفاده مجدد از پساب
دفع و استفاده مجدد از لجن
استانداردهای کیفی پساب های تصفیه شده

خاک و پسماند:
شناسایی و پایش آلاینده های خاک
حذف آلاینده های خاک با استفاده از فناوری های فیزیکی، شیمیایی و میکروبیولوژیکی
استانداردهای حد مجاز آلاینده های خاک
دفن بهداشتی و مهندسی (لندفیل)
کمپوست
جمع آوری و حمل و نقل پسماندها
مدیریت پسماندها
زباله سوزی
پسماندهای ویژه
کاهش از مبداء پسماندها
بازیافت

هوا و صوت:
پایش و کنترل آلاینده های خروجی از دودکش
شناسایی و کنترل آلودگی های صوتی و الکترومغناطیسی
شناسایی و پایش آلاینده های هوای شهری و صنعتی و طرح های جامع کاهش آلودگی هوا
استانداردهای کیفیت هوای شهری و محیط کار

فن آوریهای نوین:
فناوری نوین نمونه برداری از منابع محیط زیست
کاربرد بیوتکنولوژی در حفظ محیط زیست
به کارگیری نانوتکنولوژی در فیلتراسیون پساب های شهری و صنعتی (نانو فیلترها)
فناوری های نوین کاهش و حذف گازها و ذرات خروجی از دودکش صنایع

محورهای ویژه:
روشهای نوین پایش و حذف آلاینده های محیط زیست
کاربرد GIS در شناسایی و پهنه بندی آلاینده های زیست محیطی
کاربرد سنجش از دور در شناسایی و پایش آلاینده های زیرسطحی به ویژه با استفاده از امواج رادار
روشهای پایش آلاینده های آلی پایدار (POPS) در خاک
بررسی مدلهای ریاضی پخش آلاینده ها
حذف آلودگی های نفتی خاک با استفاده از فناوری های نوین و ارزان
امحاء آلودگی آبهای زیرزمینی به روشهای PAT
مطالعات موردی شناسایی و کنترل آلودگی ناشی از صنایع بزرگ نفت، گاز و پتروشیمی
استانداردهای ملی و بین المللی حدود مجاز آلاینده های خطرناک در منابع هوا، آب و خاک
زباله سوزهای بیمارستانی و صنعتی و راهکارهای کاهش یا حذفDioxin& Furan
مکان یابی، طراحی و ساخت مدفن های پسماندهای ویژه (Landfills)
شناسایی و کنترل آلودگی های ناشی از معادن کشور
سنجش آلاینده های هوای آزاد و آلاینده های خروجی از دودکش با استفاده از سیستم های اپتیک
فرهنگ سازی محیط زیست
IT و محیط زیست
مدیریت محیط زیست
نقش مهندسی محیط زیست در ارزیابی اثرات زیست محیطی طرحها (EIA)
ایمنی زیست
انرژی و محیط زیست
عوامل فیزیکی و زیان آور
اقتصاد و محیط زیست
آموزش و محیط زیست

 

 

[اطلاعات کامل کنفرانس]مقالات پذیرش شده در چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست