سومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست

سومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست

3rd Conference of Environmental Engineering

سومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست در تاریخ ۱۵ مهر ۱۳۸۸ تا ۱۶ مهر ۱۳۸۸ توسط دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران و سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت صنایع و معادن دفتر امور محیط زیست، شهردا در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


 

آب و پسابتصفیه آب برای مصارف شهری و صنعتی (سیستم ها و فرآیندها)
راهبری تصفیه خانه های آب و پساب
آلودگی آبهای سطحی و زیرزمینی
استانداردهای کیفی آلودگی آب ( حدود مجاز آلاینده های خطرناک )
تصفیه پساب شهری و صنعتی
تصفیه (تثبیت) لجن های حاصل از تصفیه آب و پساب
دفع و استفاده مجدد از پساب
دفع و استفاده مجدد از لجن
استانداردهای کیفی پساب های تصفیه شده
خاک و پسماند
شناسایی و پایش آلاینده های خاک
حذف آلاینده های خاک با استفاده از فناوری های فیزیکی، شیمیایی ، میکروبیولوژیکی ،حرارتی و ...
استانداردهای حد مجاز آلاینده های خاک
مدیریت پسماند(جمع آوری،دفع،کاهش از مبدا،بازیافت،کمپوست و ... )
روشهای دفع مهندسی پسماند ها(زباله سوزی،لندفیل،جامدسازی و ... )
هوا و صوت
پایش و کنترل آلاینده های خروجی از منابع آلاینده
شناسایی و کنترل آلودگی های صوتی و الکترومغناطیسی
شناسایی و پایش آلاینده های هوای شهری و صنعتی
استانداردهای کیفیت هوای شهری و محیط کار
ارائه و بررسی طرحهای جامع کاهش آلودگی هوا
مدل سازی انتشار کاهش آلودگی هوا
محورهای ویژه
فناوریهای نوین (نمونه برداری،پایش،حذف آلاینده های و ... )
کاربرد GIS در شناسایی و پهنه بندی آلاینده های زیست محیطی
کاربرد سنجش از دور در شناسایی و پایش آلاینده های زیرسطحی
روشهای پایش آلاینده های آلی پایدار (POPs) در خاک
کاربرد بیوتکنولوژی در حفظ محیط زیست
به کارگیری نانوتکنولوژی در فیلتراسیون پساب های شهری و صنعتی (نانوفیلترها)
بررسی مدلهای ریاضی پخش آلاینده ها
حذف آلودگی های نفتی خاک با استفاده از فناوری های نوین و ارزان
امحاء آلودگی آبهای زیرزمینی به روشهای PAT
مطالعات موردی شناسایی و کنترل آلودگی ناشی از صنایع بزرگ نفت، گاز و پتروشیمی
استانداردهای ملی و بین المللی حدود مجاز آلاینده های خطرناک در منابع هوا،آب و خاک
کاربرد نرم افزارهای جدید در پروژه های زیست محیطی
زباله سوزهای بیمارستانی و صنعتی و راهکارهای کاهش یا حذفDioxin& Furan
مکان یابی، طراحی و ساخت مدفن های پسماندهای ویژه (Landfills)
شناسایی و کنترل آلودگی های ناشی از معادن کشور
سنجش آلاینده های هوای آزاد و آلاینده های خروجی از دودکش با استفاده از سیستم های اپتیک
فرهنگ سازی محیط زیست
IT و محیط زیست
مدیریت محیط زیست
نقش مهندسی محیط زیست در ارزیابی اثرات زیست محیطی طرحها (ETA)
ایمنی زیست
انرژی و محیط زیست
اقتصاد و محیط زیست
آموزش و محیط زیست

 مقالات پذیرش شده در سومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست