اولین همایش ملی فرهنگ و توسعۀ کارآفرینی

اولین همایش ملی فرهنگ و توسعۀ کارآفرینی

The 1st Culture & Entrepreneurship Development Conference

پوستر اولین همایش ملی فرهنگ و توسعۀ کارآفرینی

اولین همایش ملی فرهنگ و توسعۀ کارآفرینی در تاریخ ۲۴ مهر ۱۳۹۳ تا ۲۵ مهر ۱۳۹۳ توسط دانشگاه پیام نور استان کهگیلویه و بویراحمد و تحت حمایت سیویلیکا در شهر یاسوج برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای همایش:

- اقتصاد مقاومتی و کارآفرینی

- تولید ملی و کارآفرینی

-  ارزش پول ملی و کارآفرینی

-  کار و سرمایۀ ایرانی و کارآفرینی

-  آزاد سازی تجاری و کارآفرینی

 بازار پول، سرمایه و کارآفرینی

- روش­های تأمین مالی و کارآفرینی

- تجاری ­سازی و کارآفرینی

- بانک­ها، مؤسسات اعتباری و کارآفرینی

- بازارهای سرمایه و کارآفرینی

 کارآفرینی: ماهیت و ویژگی­ها

-  کارآفرین و سرمایۀ فکری

- نوآوری، خلاقیت و کارآفرینی

- ریسک و کارآفرینی

-  مدل­های کارآفرینی

- ویژگی­های فردی و کارآفرینی

  فضای کسب و کار و کارآفرینی

- محیط سیاسی و اداری

- قوانین و مقررات

- تولید ناخالص ملی و فضای کسب و کار

- بازارهای نوین و کارآفرینی

- آزادسازی تجاری و کارآفرینی

- دیپلماسی سیاسی، کسب و کار و کارآفرینی

کارآفرینی و توسعۀ پایدار استان

- گردشگری و کارآفرینی در استان

- نوآوری در بخش کشاورزی و کارآفرینی

- ارتباط کارآفرینان و نخبگان با صنعت

- خدمات، رفاه و کارآفینی

- شناسایی ظرفیت­ها و منابع بالقوه و کارآفرینی

 آموزش و کارآفرینی

- کارآفرینی و علوم نوین

- مدیریت دانش و کارآفرینی

- مدیریت منابع انسانی

- آموزش­های فنی و حرفه­ ای و کارآفرینی

- آموزش عالی، صنعت و کارآفرینی

 بسترهای فرهنگی و کارآفرینی

- مدیریت جهادی و فرهنگ کارآفرینی

- آموزه­ های دینی و کارآفرینی

- فرهنگ مصرف و کارآفرینی

- جهت دهی فرهنگ اقتصادی و کارآفرینی

- رسانه­ ها و کارآفرینی

- فرهنگ تعاون و کارآفرینی

- نهادها و سازمان­های فرهنگی و کارآفرینی

- سند چشم­ انداز و کارآفرینی

- فرهنگ اقتصادی و اقتصاد فرهنگی