کنفرانس بین المللی مهندسی، هنر و محیط زیست

کنفرانس بین المللی مهندسی، هنر و محیط زیست

پوستر کنفرانس بین المللی مهندسی، هنر و محیط زیست

کنفرانس بین المللی مهندسی، هنر و محیط زیست در تاریخ ۲۰ آذر ۱۳۹۳ تا ۲۱ آذر ۱۳۹۳ توسط University of Szczecin وInternational Center of Academic Communication (ICOAC) و تحت حمایت سیویلیکا در شهر كشور لهستان - دانشگاه University of Szczecin برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای اصلی کنفرانس:

- مهندسی 

- محیط زیست 

- هنرمقالات پذیرش شده در کنفرانس بین المللی مهندسی، هنر و محیط زیست